Įstatymas: neturintys kur gyventi asmenys turi teisę į nuompinigius iš valstybės

Tomilinas

Seimo narys Tomas Tomilinas

Gruodžio 18 d. Seimo konferencijų salėje vyko Spaudos konferencija „Piliečių informavimo centrų svarba ir jų kūrimas”. Šios konferencijos pagrindinė mintis buvo apie nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą atliekant viešąsias paslaugas gyventojams, tokias, kokias atlieka ir savivaldybių administracija. Organizatoriai teigė, kad vis dažniau pasitaiko situacijų, kuomet gyventojas atėjęs į savivaldybės instituciją nesulaukia tinkamų atsakymų, nes valstybės tarnautojai paprasčiausiai nežino visų įstatymų. Konferencijoje dalyvavo Seimo narys Tomas Tomilinas. Parlamentaras pateikė pavyzdį, kuriuo turėtų susidomėti daugelis stovinčių socialinio būsto eilėje arba tiesiog mažai uždirbantys ir neturintys kur gyventi asmenys. Pasirodo toks žmogus turi teisę į nuompinigius. Jų dydis yra apie 75 Eur.per mėnesį, priklauso nuo savivaldybės. Žinoma, asmuo norintis gaut šią savivaldybės paramą turi sudaryti legalią sutartį su būsto nuomotoju ir šią sutartį pateikti savivaldybės paramos skyriui.

Ką sako teisės aktai.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodyta , kad asmenys ir šeimos po jų prašymo, ir kuriems savivaldybės vykdomoji institucija pasiūlo pasinaudoti būsto nuomos  kompensacija, norėdami ja pasinaudoti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo savivaldybės institucijos pasiūlymo gauti nuompinigius  privalo  ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos  sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Įstatyme numatytos ir prioritetinė socialinės grupės, tai jaunos šeimos, šeimos auginančios tris ir daugiau vaikų, likę be tėvų globos asmenys(ne vyresni nei 35m), neįgalieji,sergantys lėtinėmis ligomis ir visi likę asmenys, kuriems pagal gaunamas pajams priklauso socialinio būstas arba jo nuoma.

Be to, pagal įstatymą nuompinigiai priklauso, jeigu  asmuo ar šeima įsigijo nuosavą būstą, tačiau  turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Pretenduoti  į pinigus būsto nuomai gali  asmenys ir šeimos, netekusios turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, taip pat neįgalieji asmenys.

Jei asmuo ar šeima išsinuomoja būstą ir to būsto plotas  yra didesnis kaip 8 kvadratiniai metrai vienam asmeniui, mokama tik pagal asmeniui ar šeimos nariui nustatytą tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvą apskaičiuota būsto nuomos  mokesčių dalies kompensacija.

meslaisvi.lt