Pagėgių Klebono name registruota asociacija „suka” ES projektus kartu su bendrove siejama su Pagėgių mero pavaduotoju

Parapija

Klebonija dalinasi patalpomis su asociacija „Penktas regionas”

Pagėgių savivaldybę galima pavadinti europinių lėšų įsisavinimo profesionalais. Ten iš ties gyvena „galvoti’ žmonės. Šioje savivaldybėje yra registruota tokia asociacija „Penktas regionas”.organizacija buveinė daug metų buvo Vilkyškiuose, jai vadovaujabibliotekininkė Laura Grodeckienė iš Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos. Šios mokyklos tinklapyje L.Grodeckienė prisistato taip- “Galimybė įgyvendinti svajonę, štai kas gyvenimą daro įdomų.Ir tikrai L.Grodeckienė gyvena įdomiai. Iki pat 2017 gegužės mėnesio asociacija savo veiklą „suko” Vilkyškių seniūnijoje, ten įsisavino nemažai ES paramos lėšų, vienas projektų  buvo išnaudojant nevyriausybinių organizacijų potencialą, kurti naujas paslaugas ir produktus, skatinti socialinį verslumą, didinti užimtumą, kurti ekonominę ir socialinę gerovę

Parapija 2

Asociacijai registruotis mieste suteikė galimybę klebonas

Pagėgių savivaldybėje. Ir štai nuo 2017 metų gegužės sukūrusi socialinę gerovę Vilkyškiuose asociacija „Penktas regionas” persikėlė į pačius Pagėgius, galima sakyti į Pagėgių širdį Šv. Kryžiaus parapijos namus. Taip, taip Asociaciją juridiškai įsiregistravo Pagėgių Klebono name. Įregistravo ir iš karto  pradėjo kurti socialinę gerovę Pagėgiuose. Tam asociacija nusprendė stiprinti materialinę bazę ir įsigyti konferencijų ir renginių organizavimo paslaugoms teikti reikalingą įrangą. Ji bus naudojama asociacijos veikloje ir nuomojama Pagėgių savivaldybės NVO.

Kokia sėkmė, vos įsiregistravusi Pagėgiuose Asociacija „Penktasis regionas“ įgyvendino projektą „Asociacijos iniciatyvos teikti konferencijų ir renginių organizavimo paslaugas Pagėgių savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms (NVO)“. Panaudojus paramos lėšas buvo įsigytas renginių įgarsinimo komplektas, kintamos elektros srovės generatorius, kėdžių, stalų bei palapinių renginiams. Tam asociacija gavo 17 377 Eur. ES paramos lėšų.

Kaip taip atsitiko, kad Pagėgių klebono namuose įsiregistravo „Penktas regionas” telefonu paklausėme pačio klebono Kazimiero. Klebonas sutriko, akivaizdu, kad tokio skambučio dvasininkas tikrai nelaukė. Jis tik pasakė, kad leido registruoti, pasak jo Bažnyčia tikrai turi daug patalpų ir jam ne gaila. Į klausimą ar žinomas toks sandoris Telšių vyskupijai Klebonas atsakė, kad tai nebūtina, nes klebonija yra Parapijos nuosavybė.

Su asociacijos „Penktas Regionas” vadove susisiekti nepavyko, visą dieną L.Grodeckienė telefono ragelio nekėlė.

Siejama su Pagėgių mero pavaduotoju

„Penktas Regionas” savo projektų įgyvendinimams vykdo viešuosius pirkimus. Rekvizitai.lt duomenimis didžiausias tiekėjas asociacijos yra UAB „Agrūnė”,registruota tuose pačiuose Vilkyškiuose, užsiimanti kaimo turizmu, maisto produktų prekyba.  Šios bendrovės turizmo sodyba įkurta Mociškiuose yra siejama su Pagėgių mero pavaduotoju Sigitu Stoniu. Dabar prisiminkime, ką pirko asociacija „Penktas regionas” paskutiniame savo ES paramos lėšomis finansuojamame projekte. Renginių įgarsinimo komplektas, kintamos elektros srovės generatorius, kėdžių, stalų bei palapinių renginiams- būtent to, ko ne prošal būtų turėti kaimo turizmo sodybai. Ne prošal būtų ir UAB „Agrūnei” projekto metu maitinti projekto dalyvius.

Kad L.Grodeckienės vadovaujama nevyriausybinė organizacija pirko lauko baldus įrodo ir kitas rekvizituose.lt nurodytas tiekėjas UAB „Durima”, užsiimanti durų, lauko baldų ir kitų medienos gaminių gamyba.

Gryžkime prie Pagėgių bažnyčios. Kadangi asociacija registruota Klebono name visas šis asociacijos pirktas inventorius kėdės, stalai, įgarsinimo aparatūra ir turėjo atsidurti šioje buveinėje, tačiau liudininkų teigimu kažkokių pasikeitimų tarp bažnyčios klebono turto jie nepastebėjo.

Ir pabaigai. Savo projekto aprašyme „Penktas regionas” nurodo, kad galutiniai įgyvendinto projekto naudos gavėjai bus Pagėgių savivaldybės gyventojai. Gautos pajamos bus investuojamos į tolimesnę veiklą, projekto veiklos tęstinumą bei paslaugų užtikrinimą. Šiuo projektu siekiama plėtoti Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO bendradarbiavimą, skatinant socialinę ekonomiką kaimo vietovėse.

Amen.

meslaisvi.lt