Lietuvos bibliotekose atsiras papildomų 1200 interneto prieigų,dėl to sumažės socialinė ir skaitmeninė atskirtis

4832_374a7e3dd9c2db329db15d2eb5ef81d4Lietuvoje netrukus įsibėgės naujas Susisiekimo ministerijos administruojamomis ES investicijomis finansuojamas informacinės visuomenės kūrimo projektas. Pastarojo tikslas – skatinti šalies gyventojus išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Pirmadienį šis projektas pristatytas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Jam numatoma skirti 9,1 mln. eurų europinių lėšų.

„Tai labai svarbus mūsų šalies visuomenei projektas. Ugdant bendruomenes, suteikiant joms didesnes prieigos prie pasaulio žiniatinklio galimybes, bus mažinama socialinė ir skaitmeninė atskirtis, kuriama atvira, besimokanti ir išsilavinusi visuomenė, sudaromos sąlygos geresnei gyvenimo kokybei“, – pristatyme pateikdama informacinį pranešimą apie projekto naudą pabrėžė Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk.

Projekto įgyvendinimo metu bibliotekose numatoma atnaujinti 1 tūkst. 200 viešosios interneto prieigos taškų. Tai reiškia, kad bus sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso ir/ar grafine medžiaga, asmenų inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, taip pat darbui su virtualios realybės įrenginiais įvairiems eksperimentams atlikti, naudotis Brailio spausdintuvu ir t. t. Numatoma apmokyti 3 tūkst. viešųjų bibliotekų darbuotojų, taip pat modernizuoti lankytojų, kurie naudojasi įrengtomis viešomis darbo vietomis bibliotekose, registravimo ir statistikos sistema.

Tikimasi, kad naujasis projektas prisidės prie nuolat internetu besinaudojančių šalies gyventojų dalies didinimo. Planuojama, kad 2023 m. nuolatinių interneto naudotojų skaičius Lietuvoje sieks 87 proc.

Susisiekimo ministerijos kanclerės I. Černiuk teigimu, anksčiau viešojo interneto prieiga buvo suprantama tik kaip būdas gauti nemokamą prieiga prie pasaulinio tinklo. Šiandien viešieji interneto prieigos taškai turėtų ne tik prisidėti prie skaitmeninės atskirties tarp skirtingų socialinių grupių mažinimo, tačiau ir atlikti vis daugiau funkcijų, susijusių su technologijų įsisavinimu ir įgalinimu (angl. technology enabler), taip pat  skaitmeninės ekonomikos gilinimu.

Viešoji prieiga turėtų orientuotis ne tik į bazinės infrastruktūros sukūrimą, bet ir pasiūlyti tokių technologijų (3D spausdintuvai, robotika), kurių gyventojai ar namų ūkiai dar neturi. Tokių paslaugų tikslas įgalinti e. transformaciją, t. y.  skatinti naujų produktų ir paslaugų atsiradimą įvairiose vietovėse, nepriklausomai nuo esamos infrastruktūros ar ekonomikos lygio.

Projekto pristatymą organizavo jį įgyvendinsianti Kultūros ministerija ir Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

Informacinės visuomenės skatinimas yra vienas Susisiekimo ministerijos prioritetų. Informacinės visuomenės skatinimo tikslai – informacijos ir ryšių technologijų (IRT) priemonėmis puoselėti Lietuvos valstybės kultūrą ir lietuvių kalbą, skatinti naudoti IRT verslui kurti, užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį, kurti pažangias gyventojų poreikius atitinkančias elektronines paslaugas, užtikrinti saugios, patikimos, sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą.

2016 m. Lietuvos gyventojų, kurie nuolat naudojosi internetu, dalis siekė 72 proc