Susisiekimo ministerijai pavaldžiose įmonėse formuojamos naujos valdybos

20150921_125210Susisiekimo ministerija skelbia nepriklausomų narių atranką į savo reguliavimo srities įmonių ir akcinės bendrovės valdybas. Paskelbta 3 nepriklausomų narių atranka į valstybės įmonės (VĮ) „Kauno regiono keliai“ formuojamą naujos sudėties valdybą ir 2 nepriklausomų kandidatų atranka į VĮ Lietuvos oro uostai valdybą. 4 nepriklausomų pretendentų atranka į AB Lietuvos pašto valdybą numatoma skelbti kitą savaitę.  

„Susisiekimo sektoriuje vykdome daug svarbių pokyčių. Tikimės, kad į naujai formuojamas šių įmonių valdybas ateis iniciatyvūs, kūrybiški, kompetentingi profesionalai. Valstybės valdomos įmonės, taip pat kaip ir privataus kapitalo bendrovės, privalo būti valdomos vadovaujantis aukščiausiais vadybos standartais“, –– sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

VĮ „Kauno regiono keliai“ naują valdybą sudarys 5 nariai – 1 valstybės tarnautojas, 1 darbuotojų atstovas, kurio kandidatūrą teikti į valdybą pavesta įmonės vadovui, 3 kiti fiziniai asmenys.

Trijų nepriklausomų kandidatų, kurie pretenduos į šios valstybės įmonės valdybos narius, atrankos būdas – pokalbis. Jie bus atrenkami 4 metų kadencijai.

Pretendentai turės atitikti bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus. Jie privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos ir nesusiję su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Kandidatai bus vertinami už žinias ir patirtį ūkio šakoje, kurioje veikia ši valstybinės reikšmės kelių priežiūros įmonė, taip pat – už kompetenciją finansų valdymo, finansų analizės ar audito bei strateginio planavimo ir valdymo srityse.

Atranką organizuoja VĮ „Kauno regiono keliai“ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Daugiau informacijos apie atranką – http://www.krk.lt/index.php?m=291.

VĮ Lietuvos oro uostai, kuri valdo ir plėtoja tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą, užtikrina aukščiausią skrydžių saugos, aviacijos lygį, skelbia 2 nepriklausomų kandidatų į įmonės valdybos narius atranką iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. 2020 metų sausio 20 dienos. Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2017 metų rugsėjo 6 dienos. Plačiau – http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/karjera/darbo-konkursai/.

Nauja AB Lietuvos pašto valdyba bus suformuota 4 metų laikotarpiui.

meslaisvi.lt