Radviliškio mero A. Čepononio ir jo bendrų baudžiamoji byla artėja į pabaigą

Šiaulių apygardos teisme baigiama nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai buvo pateikti 9 asmenims ir vienai įmonei. Po apie mėnesį trukusios posėdžio pertraukos teismas vėl sugrįžo ir turėjo išklausyti kai kurių kaltinamųjų pateiktus paaiškinimus į prokuroro A. Mirnyj patikslintą kaltinimą. Patikslintame kaltinime prokuroras prašė nebausti trijų kaltinamųjų, todėl jų skaičius sumažėjo nuo 10 iki 7, o du iš jų – konservatorius R. Juzukonis ir K. Čiūdaras – prisipažino kaltais, padarę nusikaltimus visa apimtimi. Taip pat valstybės kaltintojas paprašė teismo panaikinti taikytas procesines prievartos priemones A. Čepononio ir R. Juzukonio atžvilgiu. Kaltinamųjų gynėjams ir patiems kaltinamiesiems buvo leidžiama pasakyti baigiamąsias kalbas ir paskutinį žodį prieš teismui paskelbiant nuosprendį.

Liepos 13 ir 17 dienomis Šiaulių apygardos teismo teisėja E. Montvidienė toliau nagrinėjo baudžiamąją bylą. Prokurorui A. Mirnyj pateikus patikslintą kaltinimą, jame nebeliko vieno iš nagrinėjamų epizodų: dėl Radviliškio m. Obelėlės g. rekonstrukcijos. Taip pat panaikinti pateikti kaltinimai buvusiam Tarybos nariui, ŽŪK „Dobilas“ pirmininkui G. Žilėnui bei buvusiam Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui E. Pranevičiui. Taip pat valstybės kaltintojas siūlė išteisinti V. Žičkų, kuris 2011 m. spalio – gruodžio mėn. ėjo UAB „Leo Statyba“ direktoriaus pareigas.

Pirmasis posėdyje kalbėjo R. Juzukonis, dėl kurio galimų širdies problemų negalėjo įvykti praeitas posėdis, nors prieš kelias dienas vykusiame koncerte maestro ant scenos traukė dainas iš širdies. Prieš teismą liudijęs pagal pakeistą kaltinimą jis prisipažino kaltu visa apimtimi- piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu. Kas privertė scenos virtuozą apsigalvoti po kelerių metų teismo proceso, belieka spėlioti, tačiau bet kuriam iš arčiau stebint bylos nagrinėjimą tai duoda peno pamąstymams apie kaltinamųjų tarpusavio veiksmų koordinavimą ir kaltės prisiėmimą siekiant palankaus teismo sprendimo kaltinamajam A. Čepononiui, bet, kaip sakoma, laikas parodys. Toliau teisme į kaltinamojo A. Juodžio gynėjo pateiktą klausimą, ar Radviliškio kultūros namų direktorius R. Juzukonis patyrė spaudimą dėl konkurso organizavimo, kaltinamasis nedvejodamas atsakė tvirtu „TAIP“.

Paskui į patikslintą kaltinimą savo nuomonę išsakė Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dirbantis vyr. specialistas R. Eigminas. Jis nesutinka su jam pateiktais kaltinimais dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimu teigdamas, kad pasirašė iš anksto paruoštą atliktų darbų atlikimo aktą nežinodamas, kad šio dokumento turinyje esančios aplinkybės neatitinka faktiškai atliktų darbų. R. Eigminas nurodė, kad tokie aktai tebuvo tarpiniai dokumentai, skirti tik vidiniam naudojimui, ir netgi niekiniai, neturintys jokios juridinės reikšmės. Bet į prokuroro A. Mirnyj pateiktą klausimą, ar jam buvo žinoma, jog remiantis tokiu dokumentu, ant kurio jis, kaip objekto techninę priežiūrą vykdantis asmuo, pasirašęs, gali būti vykdomos finansinės operacijos, atsakymo nepateikė.

Vėliau prašymus pateikė savo kaltę visiškai pripažinusių kaltinamųjų R. Juzukonio ir K. Čiūdaro advokatas  S. Zakarevičius. Jis teismo paprašė, kad vadovaujantis LR BK normomis, jo ginamuosius atleistų nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Už kaltinamuosius laiduotų artimi asmenys.
Išnagrinėjęs visus kaltinamųjų ir jų gynėjų prašymus, teismas po trumpos pertraukos apklausė galimus laiduotojus tam atvejui, jei teismas priimtų sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dviem kaltinamiesiems. Už kaltinamąjį R. Juzukonį sutiko laiduoti jo brolis, buvęs LR karininkas, šiuo metu ūkininkaujantis Kaišiadorių rajone, o už kitą kaltinamąjį K. Čiūdarą sutinka laiduoti jo sutuoktinė, Šeduvos PSPC direktorė A. Čiūdarienė.

Vėliau teismo procese buvo sakomos baigiamosios kalbos. Valstybės vardu kaltinimą palaikantis prokuroras A. Mirnyj perskaitė visą patikslintą kaltinimą, kuriame nebeliko kaltinimų trims iš 10 kaltinamųjų. Suprantama, teismas gali nesivadovauti patikslintu kaltinimu ir savo nuožiūra priimti sprendimą vadovaudamasis pirminiu kaltinimu. Nors prokuroras vis tik pripažino, kad Obelelės g. rekonstrukcijos epizode buvo padaryta pažeidimų tarnybinės atsakomybės prasme, bet neturi baudžiamosios veikos požymių, todėl trijų kaltinamųjų – E. Pranevičiaus, G. Žilėno ir V. Žičkaus – veiduose galima buvo matyti palengvėjimo atodūsį. Šalia sėdinčio kito kaltinamojo A. Čepononio ir kitų bendrų pavardės dėl siūlymo išteisinti nebuvo paminėtos. Jų veidų grimasos atspindėjo nerimą.

Patikslintame kaltinime prokuroras A. Mirnyj paprašė teismo už piktnaudžiavimą tarnyba, dokumentų klastojimą ir sukurstymą kitus asmenis vykdyti nusikalstamas veikas kaltinamajam, buvusiam Tarybos nariui konservatoriui A. Juodžiui, dabar laikinai einančiam Radviliškio PSPC direktoriaus pareigas, skirti 800 MGL dydžio baudą, kaltinamajam Radviliškio rajono savivaldybės merui A. Čepononiui skirti 600 MGL dydžio baudą, kaltinamajam Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistui R. Eigminui skirti 100 MGL, kaltinamajai A. Šukienei skirti 50 MGL baudą, o UAB „Leo statyba“ net 1000 MGL (1 MGL – 38 EUR). Taip pat prokuroras paprašė teismo panaikinti taikytas procesines prievartos priemones kaltinamųjų A. Čepononio ir R. Juzukonio atžvilgiu, nes byla pasiekė baigiamąją stadiją ir kaltinamiesiems jas taikyti nebėra tikslinga, teismas patenkino jo prašymą.
Baigiamąsias kalbas pradėjo kaltinamojo A. Čepononio advokatas A. Liutvinskas. Vienos valandos trukmės baigiamojoje kalboje advokatas nepagailėjo kritikos ir, kaip jis įvardijo, „ypač aktyviems žiūrovams“, kurių suinteresuotumu ir dalyvavimu šioje Radviliškio rajono bendruomenei svarbioje rezonansinėje byloje atvirai reiškė nepasitenkinimą ne tik jis, bet ir jo kolegos. Po visų jo gražbylysčių ir kabinėjimosi prie kaltinime surašytų žodžių lingvistine prasme, mero gynėjo kalba daugiausiai rėmėsi kaltinimais STT pareigūnams. Advokatas net nesismulkindamas rėmėsi iš šalies atrodančiais tokiais absurdiškais kaltinimais, jog STT gavusi slaptą patekimą į mero kabinetą negalėjo slaptai instaliuoti vaizdo ir garso įrašymo įrangą. Jo manymu, tokiu būdu surinktus įrodymus teismas privalo laikyti neteisėtais ir jais nesiremti skelbiant nuosprendį. Bet kuriam, stebinčiam šį procesą, kyla retorinis klausimas: „Jeigu kaltinamasis visiškai nekaltas, kodėl reikia prašyti pripažinti surinktus įrodymus neteisėtais ir jais nesiremti?“ O ir tokiu būdu išteisintas asmuo negalėtų pagrįstai sakyti, jog jis baudžiamosios veikos nepadarė, tik jo kaltė nebūtų įrodyta pritrūkus įrodymų. Teismas nutraukė įsismarkavusį ir pyktį liejantį ant STT advokatą paskelbdamas keliolikos minučių pertrauką, po kurios mero gynėjas teismo prašė ne tik išteisinti jo ginamąjį A. Čepononį, bet ir imtis teisinių priemonių prieš savivaliaujančius pareigūnus bei išsiieškoti Radviliškio rajono savivaldybei padarytą žalą! Į tokius žodžius teismo procesui vadovaujanti teisėja E. Montvidienė reagavo gerokai pakeldama antakius. Po posėdžio paklaustas apie sugrįžimą į Tarybą, kaltinamasis meras A. Čepononis atsisakė duoti interviu.

Nors po ilgai trūkusios advokato A. Liutvinsko kalbos kiti kaltinamųjų gynėjai nedaugžodžiavo ir, išskyrus dviejų, prašė išteisinti jų ginamuosius, tačiau teismas vis tik nespėjo išklausyti visų gynėjų, todėl teismas padarė pertrauką ir posėdis tęsėsi liepos 17 d. Teismo salėje posėdyje pasisakė R. Eigmino gynėja advokatė S. Balčiūnienė. Savo kalboje ji pripažino, kad jos ginamasis padarė tam tikrų pažeidimų pasirašydamas ant atliktų darbų akto, tačiau prašė teismo tai pripažinti visiškai mažareikšmiu dalyku, net nebaustinu pagal LR Baudžiamąjį kodeksą.

Teismas nusprendė, kad ir be kitų kaltinamųjų buvimo galės išklausyti kaltinamojo juridinio asmens UAB „Leo statyba“ baigiamojo žodžio rugpjūčio 29 d. posėdyje.

Šioje byloje teismas skelbs nuosprendį spalio 12 d.