Gyvūnų gelbėtojai peržengė ribas, jie kursto susidoroti su žmonėmis

kURSTYMAS SUSIDOROTI 3   Vos prieš kelias dienas viena jauna gyvūnų teisių „specialistė”, vardu Beatričė nusprendė atlikti misiją, kuri jai pasirodė ypač svarbi jos nelengvame gyvūnų gelbėjimo kelyje. Mergina  pastebėjo viename socialinio tinklo žmonių susirašinėjime rekomendacijas, kaip atsikratyti greta gyvenamų namų teritorijų valkataujančių benamių kačių. Nors už benamius gyvūnus, kad jie nepažeidinėtų žmonių interesų yra atsakingos savivaldybės, kiekvienais metais kačių populiacija Lietuvoje tik didėja. Populiariosios žiniasklaidos formuojamos nuomonės pagalba , daugėja ir šių padarų teisių gynėjų. Tik bėda tame, kad gynėjai žino tik gyvūnų teises, o žmonių interesai jiems visiškai neįdomūs. Ir apskritai, ar galima mylėti gyvūnus, nemylint žmonių? Aš manau, kad nelabai. O kad nemyli žmonių, keturkojų gynėjai ne kartą įrodė savo viešuosiuose pasisakymuose socialiniuose tinkluose. Praėjusios savaitės įvykis, kuomet moteris, galbūt neapsikentusi valdžios neveiksnumo ir šalia namų  dėl benamių kačių poravimosi metu sklindančio triukšmo ir visų kitų  iš to kylančių problemų (švaros, blusų)neatlaikė ir išsiliejo socialiniame tinkle, kaip jos manymu galima atsikratyti kenkiančių žmogaus sveikatai padarų. Žinoma, gal būt ji persistengė, ir paminėjo, ne visai humaniškus metodus, tačiau ar negalima jos suprasti? Ji greičiausiai pavargo, o gal būt dar ir vaikų turi, kurie naktimis turėtų pailsėti, tačiau tie, kurie mano esantys teisiausi puolė ją be gailesčio. Jaunoji Beatričė, įsivaizduojanti gelbėjanti kates savo Facebooko paskyroje paviešino moters aprašiusios kačių atsikratymo metodą nuotrauką ir pakvietė žmones dalintis informacija. Ir tada prasidėjo, pasirodo gyvūnų mylėtojai yra tik gyvūnams geri, žmones jie gatavi užmušti, paskandinti, nudvasinti ar dar kaip nors pražudyti. Kiekvienas, o dažniausiai kiekviena komentuojanti kačiukų ir šuniukų mylėtoja atrodė baisesnė už patį pikčiausia šunį moters atžvilgiu.
SUSIDOROJIMAS 2Lietuvos Respublikos Konstitucijoje parašyta, kad Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Akivaizdu, kad panelė Beatričė ir visa jos kompanija pamiršo šią aiškią nuostatą. Žinoma, jaunoms panelėms, gyvenančioms su kačiukais ir šuniukais tą galima būtų atleisti, tačiau jų toks pokštas pakliuvo į dienraščius finansuojamus šiaurės šalių fondų, o jiems to tik ir reikia, kuo baisiau apibūdinti lietuvį. Ir pasipylė straipsniai su moters atvaizdu įvairiausiuose internetiniuose portaluose, kurių savininkai net negyvena Lietuvoje. Susireikšminusioms merginoms paviešinusioms moters atvaizdą tas dar labiau suteikė jėgų ir jos dar labiau pradėjo tyčiotis iš suklydusios moters. Tačiau gyvūnų teisių gynėjos per mažai domisi ir kitomis gyvenimo sritimis, jas taip apakino keturkojų gynybą, kad jos visiškai pamiršo, kad Lietuvoje veikia ir žmogaus teisių gynimo organizacijos. Ir šių organizacijų nariai įsitikinę, kad praėjusių dienų įvykiai yra ne kas kita, kaip tik žmonių kurstymas susidoroti su kitu žmogumi, šiuo atveju moterimi jokio teismo dar nepripažinta kalta. Maža to nepasibaigęs net ikiteisminis procesas, kuris greičiausiai bus nutrauktas dėl įrodymų stokos, nes jokių įrodymų apart parašymo kaip galima atsikratyti, ne nužudyti, bet atsikratyti ir nėra, todėl panelės surengusios „linčo” teismą Facebooke turėtų atsakyti pagal baudžiamojo kodekso straipsnį,  Neapykantos kurstymas.Beatričė
Neapykantos kurstymas yra viešas skleidimas (žodžiu,raštu) informacijos (idėjų , nuomonių , žinomai neteisingų faktų), kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų. Tokio pobūdžio informacija paprastai sukelia įtampą visuomenėje, nepakantumą kitiems nei daugumos bruožams ir
taip kliudo taikiam žmonių sugyvenimui, kuria konfliktams palankią  terpę. Kad tokia terpė susikūrė matosi iš komentatorių pasisakymų, kurių čia įdėjome vos porą, daugiai kurstymų susidoroti su moterimi, galima pažiūrėti paspaudus šią nuorodą:
meslaisvi.lt