Advokatai teisme pradeda dirbti iš „peties“

IMG_4670 IMG_4671Sausio 17 dieną įvyko trečias teismo posėdis šį mėnesį. Į teismo posėdį atvyko visi devyni kaltinamieji, įskaitant ir Radviliškio rajono merą A. Čepononį. Kaltinamiesiems labai vangiai renkantis į teismo posėdžių salę, galima buvo tikėtis, kad pavėlavęs kurio nors vieno advokatas pareikš, jog jo klientas „susirgo“ ar dėl kitų priežasčių nedalyvaus posėdyje. Tačiau siurprizo nepateikė nei vienas, ir 15 minučių vėluodamas teisėja E. Montvidienė tęsė bylą.

Posėdyje toliau buvo perklausomi vaizdo įrašai, nufilmuoti mero kabinete ir susiję su Radviliškio miesto centriniame parke esančio Latvių kultūros centro rekonstrukcijos projekto įgyvendinimu. 2011 metais meras A. Čepononis su tuometiniu tarybos nariu A. Juodžiu aptarinėja šimtatūkstantines sumas bei jų „įsisavinimą“ net nesibodėdami kitų asmenų sumenkinimo. Kalbai pakrypus apie tai, kad techninę priežiūrą atliekantis dabar kartu kaltinamųjų suole sėdintis K. Čiūdaras nepasirašo ant 60 tūkstančių „papildomų“ darbų sąmatos, įraše girdima, kaip „Caras“ tiesiai šviesiai sako: „jis tik mažytis sraigtelis visame tame!“. Nes K. Čiūdaras patvirtina tik „niekingus“ 19 tūkstančių iš paprašytų 60 tūkstančių, išbraukydamas visa, kas nereikalinga.

Kitame video įraše du kaltinamieji, 2011 metais mero pareigas ėjęs A. Čepononis bei politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas ėjęs administracijos direktorius E. Pranevičius, net akivaizdžiai išreikšdami žinojimą, kad elgiasi galimai neteisėtai, vis tiek nusprendžia „pervedinėti“ lėšas. Nors ne tik jie, bet ir visi kiti kaltinamieji žino, kad tiek pats projektas prastai parengtas, tiek projekto rangovas „Leo statyba“ nekompetentingas jį įgyvendinti, tiek jo pasamdyti darbuotojai neturi įgūdžių profesionaliai atlikti statybos darbų tame projekte. Kaltinamasis A. Juodis, vienas iš „Leo statyba“ akcininkų, įraše girdimas sakant, kad už pateiktą projekto sąmatą visų darbų padaryti neįmanoma. Todėl atsiranda projekto „papildomo“ finansavimo būtinybė. Kaip, beje, panašiai buvo bandyta „nusipirkti“ papildomus darbus už 125 tūkstančius eurų statomam Radviliškio miesto baseinui.

„Papildomų darbų“ schema aiški. Į kaltinamojo A. Čepononio klausimą, kaip prirašyti papildomus darbus, kitas kaltinamasis pateikia pasiūlymus, pvz.: dėl „papildomo“ hidroizoliacijos įrengimo ir jo apmokėjimo. Nors niekas realiai net nesiruošė tų darbų atlikti, tik pervesti atitinkamas sumas. Kadangi niekas negalės žinoti, ar ten yra hidroizoliacija, ar ji buvo būtina, nes tai paslėpti darbai, todėl didžiausia problema tampa tai išlaikyti kurį laiką paslaptyje. Jie net nesislepia, kad teks rizikuoti. Akivaizdu, kad rizika nepasiteisino.

Ta rizika nepasiteisino, nes įskundė ne pašalinis, o „buvęs“ saviškis. Buvusios Tarybos narės L. Šlamienės veiksmus prieš juos kaltinamieji įvardino kaip „pilietinį karą“ Radviliškyje ir kurio atnaujinti nevertėtų. Kaltinamojo A. Čepononio ir kitų lūpose nuolat vartojamos sąvokos ir terminologiją, artima Italijos mafijos karteliui arba Rusijos kalėjimo gaujai. Į savųjų tarpą negalima įsileisti „svetimų“, kol jie neužsitikrina pasitikėjimo. Pokalbiuose netgi diskutuojama, kad per „klaidą“ į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją buvo priimtas dirbti nepartinis, todėl duodama komanda jį „nukišti“ arba „nustumti“ kuo toliau į pakraštį, kad kuo mažiau žinotų. Netgi minimas V. Januševičiaus vardas, kuris tą klaidą padarė, kadangi tuo metu jis dirbo administracijos direktoriumi. Dar didesnė bėda tapo, kai specialistas „patapo“ socdemu!!! Pasirodo, kad tokio psichologinio spaudimo „nesaviems“ iš A. Čepononio galėjo pasimokyti ir demokratu apsimetantis Š. Korėjos diktatorius Kim Džong Unas.

Nenuostabu, kad pašalinių, su byla tiesiogiai nesusijusių bei kitokį A. Čepononio „veidą“ parodančių detalių atskleidimas viešame teismo posėdyje sukėlė sąmyšį tarp kaltinamųjų. Tai ypač pakenktų ilgą laiką ir sumaniai viešojoje erdvėje formuotam visada „teisingo“, niekada „neklystančio“ visais „besirūpinančio“ ir nei vieno „nepamirštančio“ mero A. Čepononio įvaizdžiui. Tokia viešųjų ryšių strategija formuojama apie neva visais besirūpinančių ir „tautos“ tėvais save besivadinančiųjų diktatorius, įskaitant ir V. Putino asmenį Rusijoje. O tai dažniausiai nuveda tik į vieno asmens kultą nedemokratinėse valstybėse. Advokatų ir kaltinamųjų priekaištai buvo atmesti, nes, teismo nuomone, būtent A. Čepononio advokatas A. Liutvinskas to pareikalavo nenurodydamas konkretaus laiko įrašuose. Pabaigus perklausyti paprašytų vaizdo įrašų, teisėja E. Montvidienė perėjo prie kito epizodo, Šiaulėnų bažnyčios rekonstrukcijos projekto, dokumentų vardijimo.

IMG_4674 IMG_4701Posėdžiui baigiantis, teismas išklausė prokuroro A. Mirnyj, paties mero A. Čepononio bei jo advokato A. Liutvinsko nuomonių dėl tolimesnės kardomosios priemonės taikymo, tai yra ar palikti nušalinimą nuo tarybos nario pareigų, ar nebe. Šiaip jau pakankamai iškalbingas ir puikiai valdantis oratorystės sugebėjimus, meras tesugebėjo tik kažką pamurmuliuoti po nosimi apie prokuroro nuomonę, o ji buvo tokia, kad ir toliau palikti merą A. Čepononį nušalintą nuo tarybos nario pareigų. Tuo tarpu jo gynėjas A. Liutvinskas mano, kad jo ginamasis vis tik yra meras, ir jo darbas tapo pernelyg lengvu pasivaikščiojimu. O tarybos nario darbas sunkus, kad vis tik reiktų duoti jo ginamajam „pavargti“ dirbant su kitais tarybos nariais. Ar dar Radviliškio rajone kas nors tiki, kad kas nors atvirai sugeba mesti jam „pirštinę“ diskusijose, o apie aršius ginčus apskritai nėra kalbos? Netgi buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, dabar bylos vieno kaltinamųjų advokatas A. Kliunka stojo į mero „pusę“, nes jo manymu buvo pažeistas ne tik proporcingumo principas, bet net nebuvo išdėstyti prokuroro motyvai, kodėl A. Čepononis turi būti nušalintas nuo pareigų vykdymo. Už tokią netikėtą „pagalbą“ A. Čepononis prieš pasirašydamas susipažinimą dėl kito posėdžio datos, paspaudė savo naujajam geradariui ranką.

Teisėja E. Montvidienė leido Radviliškio rajono merui A. Čepononiui išvykti trims dienoms sausio mėnesio pabaigoje. Praeitų metų Tarybos posėdyje nepartinis, bet per konservatorių sąrašą išrinktas, V. Smalinskas klausė nuteistojo J. Varkulevičiaus, kaip jis įsivaizduoja darbą gimnazijoje, kai reikėtų nuolat teismo atsiklausti dėl leidimo išvykti. Ar dabar per ateinantį tarybos posėdį to paklaus rajono mero A. Čepononio? Taryba J. Varkulevičiaus atveju pasielgė principingai ir atleido iš Lizdeikos gimnazijos direktoriaus pareigų. Pats teismas kardomosios priemonės tolimesnio procesinių prievartos priemonių naudojimą išspręs sausio 23 dieną atskira nutartimi, po kurios gal net nebereikės tokių klausimų uždavinėti.

IMG_4636Tačiau didžiausią siurprizą A. Čepononio advokatas A. Liutvinskas pateikė posėdžio pabaigai, kai teismo paprašė, kad pateiktų susipažinimui įslaptintą medžiagą. Ja remiantis buvo priimtas teismo apygardos teisėjo sprendimas leisti STT legaliai rinkti įrodymus kriminalinės žvalgybos, tuo metu operatyvinės, metodais ir būdais. Tai kvestionuodamas, advokatas bando parodyti, kad „viena bobutė pasakė“ principas neturėjo būti pakankamas faktinis pagrindas STT apskritai pradėti tyrimą. Ir tuo labiau, jog prokuratūrai žinant, kad vykdoma nusikalstama veika, ją užkardyti, o ne tyliai klausantis rinkti įrodymus prieš jo klientą.

Kol kas teismas atšaukė tris iš savo darbotvarkėje numatytų artimiausių posėdžių dėl tam tikrų priežasčių. Kadangi viena liudytoja, buvusi „Leo statyba“ direktorė konservatorių partijai priklausanti V. Adomaitienė, yra išvykusi į Braziliją iki vasario 14 dienos, todėl sekantis teismo posėdis bus jau tik vasario 20 dieną, kuriame bus nagrinėjamas kitas baudžiamosios bylos epizodas, susijęs su Šaukoto bažnyčios rekonstrukcija.