D.Jančaras: policininkus perspėjau – dengdami korumpuotą rinkimų sistemą, jie kasa sau duobę.

Policininkės merginos

Vis daugiau Lietuvos policijoje dirba jaunų merginų

Tikrai ne eilinis įvykis įvyko Lietuvoje rugpjūčio 12 d. Telšių apskrityje. Tarnybos metu peiliu į kaklą buvo mirtinai sužalotas  policininkas. Po įvykio pasipylė eilė straipsnių, kuriuose dėstomos įvairios nuomonės, kas dėl to kaltas. Vieni atkreipė dėmesį į nevykusias policijos reformas, kiti į  policininkų silpną paruošimą, treti apskritai kaltinimus metė jaunai porininkei kartu su nužudytuoju buvusiai įvykio vietoje.

Nenorėčiau teisti nieko, tačiau  kai kuriuos policininkus perspėjau  jau senai, kad dengdami korumpuotą rinkimų sistemą Lietuvoje jie kasą sau duobę. Taip, manau tai pagrindinė priežastis, dėl ko žuvo šis Telšių apskrities pareigūnas ir pabandysiu tai įrodyti. Ne paslaptis, kad bet kokio lygmens valdžios rinkimus Lietuvoje lydi įvairūs pažeidimai, kuriuos daro dažniausiai jau įsitvirtinę valdžioje , turintys įtaką savivaldybių administracijose, valstybinėse  ministerijose, turtingi ir klastingi politikai. Tokiems veikėjams svarbiausia išsilaikyti valdžioje ir dėl šio tikslo jie aukoją bet ką. O svarbiausia ir  jiems aukojasi ir aukojasi pareigūnai, kurie rinkimų metu turėtų prižiūrėti rinkimų teisėtumą, tačiau to jie linkę nedaryti. Dar blogiau, prižiūrintys rinkimus policininkai atvirkščiai,visaip dengia ir net gi padeda  daryti  įtakingiems politikams rinkimų pažeidimus arba kitaip sakant vykdyti valdžios užgrobimą antikonstituciniu būdu. Tą sakau iš savo karčios rinkimų dalyvio patirties. Tuomet kai supratau, kad rinkimų metu policijos pareigūnai „užsimerkia”, tada ir perspėjau, kad toks jų elgesys veda valstybę į chaosą. Ir privedė. Pareigūno nužudymas rugpjūčio 12 d. visą šitą išryškino. Sunku patikėti, kad tapę valdžios atstovais antikonstituciniu būdu veikėjai ims rūpintis valstybės reikalais taip, kad joje būtu laikomasi įstatymų. Juk politikai, kurie rinkimų metu organizuoja rinkėjų papirkinėjimą, konkurentų balsų gadinimus, naudojasi į užsienį išvykusių lietuvių biuleteniais, daro kitus rinkimų pažeidimus, vėliau tampa ministrais arba deleguoja į ministrus sau lojalius asmenis. Taip ir vidaus reikalų ministru gali tapti veikėjas nieko bendra neturintis su  tvarka ir teisingumu. Todėl tokiems politikams tikrai nerūpės policininkų gerovė. Jiems reikia mažą atlygį gaunančių pareigūnų, kuriuos reikalui esant už tam tikras paslaugas galima paskatinti asmeniškai. Ir sakykite, kaip atsispirti ant skurdo ribos balansuojančiam policininkui nepaėmus iš politiko dovanėlės? Tą padaryti sunku, o ir visuomenė beveik toleruoja, tačiau viso šito pasekmes dabar matome Telšiuose.

Aš  į viską žiūriu giliau. Žiūrėkite įtariamajam nužudžiusiam policininką Tryškių kaime buvo nustatytas 0,21 prom. girtumas. Įstatymus susijusius su alkoholio vartojimu ir prekyba priima Seimas, t.y. politikai, kuriuos  rinkimų metu dengė vietos policininkai. Kad alkoholio industrija Lietuvoje plečiasi akivaizdu, kaip ir akivaizdu, kad daugelis esamų politikų valdžioje gauna iš šio verslo atstovų dovanėlių. Būtų net keista pagalvoti, kad nešvarius žaidimus per rinkimus į valdžią žaidžiantys veikėjai, tapę atstovais Seime staiga atsiverčia ir pradeda dirbti visos Lietuvos labui, taip pat ir policijos institucijai.

Ir vėl artėja rinkimai, vėl prie rinkimų apylinkių matysime policininkus, kurie prižiūrės šių rinkimų teisėtumą. Gal būt šis įvykis atvers kai kuriems pareigūnams akis ir jie supras, kas iš tiesų kalčiausias, kad tarnybos metu žūva jų kolegos.

meslaisvi.lt