Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis skaičiavo moteris

K.Komskis į merginą

Šešios ar septynios, štai kur klausimas?

Kaliningrado universiteto absolventui, Lietuvos Seimo vicepirmininkui Kęstui Komskiui studijuoti aukštus mokslus Rusijos federacijoje atrodo sekėsi nekaip. Pirmame Pagėgių savivaldybės V-tojo šaukimo Tarybos posėdyje Seimo narys naujai išrinktiems Tarybos nariams rėžė sveikinimo kalbą. Savo monologą Kęstas Komskis pradėjo nuo naujai išrinktų į Pagėgių Tarybą moterų skaičiavimo. Su šia užduotimi vienam iš aukščiausių Lietuvos valdžios atstovų susitvarkyti sekėsi sunkiai. Kęstui Komskiui niekaip nesigavo suskaičiuoti šešios ar septynios moterys pakliuvo į naująją Pagėgių Tarybą. Tik pačių moterų pagalba išeivis iš Žukų kaimo sugebėjo susitvarkyti su šia nelengva jam užduotimi. Išrinktos į Tarybą moterys pačios ėmėsi iniciatyvos ir Seimo vicepirmininkui pasakė, kad jų yra septynios. Išsiaiškinęs su moterimis K.Komskis toliau skelbė savo žodį. Jis gyrėsi kaip stengiasi kurti darbo vietas Pagėgiuose, kaip nuolat prakaituoja vardan Pagėgių krašto grožio, džiaugėsi naujais Pagėgių vaikų globos namais, nors jo brolis Pagėgių meras pripažino, kad pastarieji suremontuoti be reikalo. Visiems kuriems nepatinka jo tvarka Pagėgiuose, Seimo vicepirmininkas pasiūlė važiuoti gyventi kitur, tačiau apie tai kituose reportažuose. O dabar pasižiūrėkite Kaliningrado universiteto pažibos, Kęsto Komskio moterų skaičiuoklės:

meslaisvi.lt