Įgiję išsilavinimą Kaliningrade, Pagėgių politikai savivaldybėje sukūrė žemiausio lygio švietimo sistemą(video)

Pagėgių švietimuireitingai negailestingi

Pagėgių švietimui reitingai negailestingi

Nuo to, kur auga jūsų vaikas, gali priklausyti jo ateitis. Tai atskleidžia žurnalo „Reitingai” pirmą kartą pagal trisdešimt švietimo sistemos kriterijų sudarytas Lietuvos savivaldybių reitingas.

Iš pirmo žvilgsnio Lietuvos valstybė ir jos švietimo sistema gana tolygi, bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Ėmus nagrinėti detaliau pradeda aiškėti, kad pagal atskirus kriterijus įvairios Lietuvos savivaldybės skiriasi kaip Tadžikistanas nuo Nyderlandų. Tokius nesutapimus  ir atskleidžia žurnalas „Reitingai” Deja, bet šio leidinio atlikta analizė ypač nepalanki Pagėgių savivaldybei. Jos švietimo lygis įvertintas prasčiausiai. Nors kai kuriose srityse, tokiose kaip vienam mokiniui visų mokyklos patalpų ploto kiekio padidėjimas Pagėgiai įvertinti aukštesniu taškų skaičiumi, tačiau daugelyje kitų sričių smarkiai atsilieka. Pavyzdžiui mokyklų direktorių ir pavaduotojų, įgijusių I ir II valstybines kvalif. kategorijas, žurnalo duomenimis Pagėgių savivaldybėje yra vos 14%. , o štai už matematikos valstybinį egzaminą gavusių nuo 50-100 balų yra tik 12.5 procento mokinių. Panaši padėtis ir su valstybiniu lietuvių kalbos egzaminu.

Visas žurnalo tekstas labai ilgas, todėl negalime perpasakoti visko, kas šiuose reitinguose sudėta. Pasidalinsime kai kuriomis mūsų manymu įdomesnėmis mintimis, kurios įtrauktos į šios analizės tekstą.

„Per pastaruosius keturiolika metų mums teko gyventi trijose skirtingose savivaldybėse, mūsų vaikai lankė penkias mokyklas, todėl galiu patvirtinti, kad infrastruktūros, įrangos, mokymo metodikos ir mokymo rezultatų skirtumai visose jose buvo tikrai dideli”,-sako trijų vaikų mama Agnė Dapšienė.

Buvęs Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius, buvęs švietimo viceministras Vaidas Bacys:

” Nors iš išorės mokyklos mažose savivaldybėse atrodo puikiai, tačiau jose yra nemažai kitų veiksnių, kurie kiša pagalius į švietimo kokybės ratus. Pirmiausia švietimo įstaigose turėtų būti labai skaidriai skirstomos lėšos, kad nebūtų lygių ir lygesnių. O būtent taip yra daroma daugelyje mažesnių savivaldybių ypač kalbant apie investicijoms skirtų lėšų paskirstymą. Čia pinigai skirstomi regis partiniu principu: trys keturios mokyklos gauna labai daug, o visos kitos- nieko arba trupinius. Antra klaida, kurią daro daugelis savivaldybių, tai trumparegiškumas: dar labai mažai mūsų savivaldybių turi strategijas, ko norima pakeisti švietimo srityje. Kai kurie savivaldybių vadovai aiškina, kad prioritetas yra švietimas, bet tai tas pats, kas sakyti, jog mano prioritetas -geras oras. Prioritetai turėtų būti kitokie, nes švietimas yra tarsi priemonė ar įrankis svarbiausiems tikslams įgyvendinti. O tikslas galėtų būti, tarkime, kad vaikai jaustųsi laimingi, savivaldybėje tris kart sumažėtų jaunimo nedarbas, stipriai sumenktų jaunimo nusikalstamumas ar dauguma vaikų padarytų sėkmingesnę karjerą, nei pasiekė jų tėvai. Dauguma savivaldybių tokių tikslų neiškelia”P1280004

Rašytojas, režisierius ir muzikantas Vytautas V. Landsbergis:

” Įvairiuose rimtuose posėdžiuose aš vis siūlau: atiduokime Lietuvą vaikams bent retkarčiais, ir pamatysime, kaip maloniai jie mus nustebins. Tarkime leiskime suorganizuoti jiems Vasario 16-osios ir kovo 11-osios šventes. Vaikai iš šių progų padarys tikras šventes, kurias švęs ir patys vaikai, ir tėvai, ir seneliai. Ir tada visi apsirgs lietuvybe”

meslaisvi redakcija parengė ir trumpą švietimo sistemos kokybės žurnalo „Reitingai” video  analizę. Pažiūrėję ją sužinosite dar vieną įdomų faktą apie Pagėgių savivaldybę. Žurnalo duomenimis, pasirodo Pagėgių savivaldybėje yra baseinas, kuriuo naudojasi 1171 mokinys.

pagal žurnalą „Reitingai” parengė Donatas Jančaras.

 Politinę reklamą parengė pats politinės kampanijos dalyvis

meslaisvi.lt