Atstovai iš šalies- taip apie gyventojus galvoja dabartinė Pagėgių valdžia

ar ne teks atiduoti karūnos?

Nedrįskite trukdyti karaliaus

Kiekvienas Pagėgių savivaldybės gyventojas turi galimybę pasisakyti Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje. Jeigu jūs nuspręstumėte tą daryti, jums būtų suteiktas oficialus Tarybos posėdžio metu vartojamas pavadinimas – atstovas iš šalies. Tačiau tai dar nesuteikia teisės būti išgirstam. Kiekvienas gyventojas norintis pareikšti savo nuomonę posėdyje, privalo prieš dvi savaites iki jo užregistruoti savo dalyvavimą raštu. Tačiau net ir tai negarantuos jums galimybę pasakyti savo nuomonę. Dėl jūsų kelių žodžių balsavimo būdų spręs Tarybos nariai. Jeigu jie nuspręs, kad jūsų, tai yra atstovo iš šalies nuomonė jiems nereikalinga, tuomet prabalsuos, kad pasisakyti jums nereikia. Taip visus praėjusius ketverius metus ir elgėsi Pagėgių valdžia. Nors keletą kartų buvo atsiradusių norinčių pasisakyti gyventojų, tačiau balsavimo būdu Tarybos nariai jiems žodžio nesuteikė.

Nebūkime atstovais iš šalies, dalyvaukime tiesiogiai savo valstybės valdyme.

meslaisvi.lt