Į formuojamą Pagėgių NVO tarybą pasiūlyta ir policininkė

Ne-vyriausybininkų susirinkimas Pagėgiuose
Gitanos Mickevičienės nuotrauka

Lapkričio 3 dieną visos Pagėgių seniūnijos nevyriausybinės organizacijos gavo Seniūno kvietimą atvykti į susirinkimą dėl NVO Tarybos delegatų išrinkimo į Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų Tarybą.  Prabėgus trims dienoms, lapkričio 6 dieną Pagėgių Kultūros centro mažojoje salėje susirinko gausus būrys ne-vyriausybininkų, kurie ir svarstė, kuriuos du atstovus iš Pagėgių seniūnijos deleguoti į formuojamą Pagėgių savivaldybės devynių narių NVO Tarybą. Susirinkimą vedė Pagėgių nevyriausybinių organizacijų koordinatorius Edmundas Incius. Pasiūlymą būti deleguotu į renkamą Tarybą gavo Pagėgių krašto liaudies meno draugijos atstovas Ignas Incius, pats susirinkimo vedantysis Edmundas Incius, tačiau abu jie tokių pareigų atsisakė. Vėliau dalyviai į Tarybą pasiūlė Kentrių kaimo bendruomenės  pirmininką Romualdą Mančą ir Tarptautinės policijos asociacijos Pagėgių poskyrio pirmininkę Rimą Buinauskienę. Abudu pasiūlymą priėmė be ginčų ir balsavimo būdų (visi už ir vienas susilaikęs), buvo pritarta jų kandidatūroms. Ne-vyriausybininkų susirinkimą stebėjo ir Pagėgių seniūnijos seniūnas Dainius Maciukevičius. Pabaigoje R.Mančas pasinaudojo proga ir  susirinkusiems išdėstė savo įžvalgas apie galimą skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą mūsų regione, kuriai jis nelabai norėtų pritarti. Nors bendrovė „Ševron” ir atsisakė savo planų Lietuvoje, tačiau pasak R.Mančo vyriausybė ieško naujų investuotojų, kurie aplenkę Žygaičius gali priartėti ir prie Pagėgių savivaldybės.

meslaisvi.lt