Pagėgiškiai pasimelskime už remontavusius bažnyčią statybininkus, kad jie atgautų savo atlyginimus

  Jau eina antras mėnuo nuo to laiko, kaip buvo baigti remonto darbai Pagėgių Katalikų bažnyčioje. Skirti Savivaldybės biudžeto pinigai, 300 000 Lt. buvo panaudoti bažnyčios fasado sutvarkymui. Darbus vykdę statybininkai nutinkavo visas pastato sienas ir didesnę jų dalį išklijavo klinkerinėmis plytelėmis. Tačiau iki šiol ten dirbę darbininkai savo atlyginimų neatgauna. „Numetė kelis šimtus, ir pasakė, bus vėliau”,- pasakojo prie bažnyčios sienų triūsęs pagėgiškis. Pasak jo, įmonėje, kurioje jis įsidarbino dirbo įvairiausių tautybių žmonės, ukrainiečiai, lenkai, rusai, keletas lietuvių. „Telefonu su kai kuriais susiskambinu, pasirodo ir jie negavę savo atlygio už darbą. Kiek žinau, firma kurioje aš dirbau buvo pasamdyta kitos įmonės, o gen-rangovų nežinau, lyg tai jų direktorius iš Vilniaus, kažkoks rusakalbis”,-tęsė tinkuotojas. Kas buvo bažnyčios statybos darbų generalinis rangovas bandėme sužinoti Pagėgių Katalikų bažnyčios klebono Vytauto Gedvainio, tačiau dvasiškis buvo nekalbus. „Neturiu ką su tavimi kalbėti brolau, tu su mūsų bažnyčia nesusijęs, todėl ir nieko nesužinosi”,- pasakė juodais drabužiais apsirėdęs vyras. Toks dvasininko požiūris stebina. Juk beveik kiekvienais metais Pagėgių savivaldybė skiria Katalikų bažnyčiai vienokias ar kitokias pinigų sumas, jos gerbūviui pagerinti. Taip 2011 metais prieš rinkimus į Savivaldybių Tarybas Pagėgių Šventojo kryžiaus bažnyčiai  iš savivaldybės lėšų buvo skirta nemenka suma grindims sutvarkyti,o mokesčius į biudžetą moką visi, nepriklausomai nuo savo išpažįstamos religijos ar apskritai netikintys, todėl V.Gedvainio  supratimas apie mokesčių mokėtojų lėšas rodo, kad šis asmuo savivaldybėje jaučiasi labai artimu „imperatoriui”.

meslaisvi.lt

 

meslaisvi.lt