Vežtis gyvūną traukiniu griežčiausios taisyklės kelionei į Minską, į Angliją ir Norvegiją apskritai draudžiama

AB „Lietuvos Geležinkeliai” viena iš nedaugelio organizacijų Lietuvoje, kuri labiau rūpinasi žmonių nei gyvūnų teisėmis. Nors keleiviniuose traukiniuose ši bendrovė ir leidžia vežtis naminius gyvūnus, tačiau prieš vykstant į kelionę su savo augintiniu jų šeimininkams derėtų susipažinti su AB „Lietuvos Geležinkeliai” tokioms kelionėms paskelbtais reikalavimai. Šiose taisyklėse surašytos elementarios normos, suprantamos kiekvienam save gerbiančiam žmogui.

AB „Lietuvos Geležinkeliai” norintiems vežtis gyvūnus, taisyklės:

Tarptautiniame susisiekime

Vykstantiems į NVS šalis, Gruziją, Latviją ir Estiją:

 • Kambarinius gyvūnus (šunis, kates, paukščius ir kt.) keleiviams leidžiama vežti tik kietojo vagono su gulimomis vietomis atskirose kupė. Leidžiama vežtis ne daugiau dviejų gyvūnų vienoje kupė.
 • Keleivis (keleiviai) privalo sumokėti už kelionės dokumentus pilną kainą pagal neužimtų vietų skaičių kupė. Už vežamus kambarinius gyvūnus (šunis, kates, paukščius ir kt.) keleivis privalo sumokėti už vienetą ar vietą, kaip už 20 kg svorį pagal lydimojo bagažo tarifą.
 • Kambariniai gyvūnai (šunys, katės, paukščiai ir kt.) turi būti laikomi dėžėse, pintinėse, narveliuose ir turi tilpti nešuliams skirtose vietose.
 • Keleiviams turintiems regėjimo negalią šunis-vedlius nemokamai galima vežti kietuosiuose vagonuose su sėdimomis ir gulimomis vietomis. Taip pat šunis-vedlius leidžiama vežti kietojo vagono su gulimomis vietomis atskirose kupė, sumokant už kelionės dokumentus pilną kainą pagal neužimtų vietų skaičių kupė. Mokestis už šuns-vedlio vežimą neimamas.

Vykstantiems dyzeliniuose traukiniuose maršrutu Vilnius-Minskas-Vilnius: 

 • Keleiviams, turintiems veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūnų sveikatą, leidžiama vežti kambarinius gyvūnus (šunis, kates, paukščius ir kt.), įdėtus į specialius konteinerius (dėžes, pintines, narvelius) su neperšlampamu, vandenį sugeriančiu dugnu (ne daugiau kaip viena vieta), laikant juos ant kelių. Vienoje dėžėje, pintinėje, narvelyje arba konteineryje gali būti ne daugiau kaip du kambariniai gyvūnai.
 • Į nurodytą tarą nepatalpintų gyvūnų vežimas draudžiamas.
 • Už vežamus kambarinius gyvūnus keleivis privalo sumokėti už vieną vietą, kaip už 20 kg svorį pagal lydimojo bagažo tarifą.
 • Keleiviams, turintiems regėjimo negalią, su savimi nemokamai leidžiama vežti šunis vedlius be antsnukio, su trumpu pavadėliu.
 • Keleivis privalo rūpintis vežamais kambariniais gyvūnais ir atsakyti už padarytus sanitarijos ir higienos reikalavimų pažeidimus, ir prireikus išvalyti vagoną.

Vykstantiems į Austriją, Bulgariją, Čekiją, Lenkiją, Makedoniją, Rumuniją, Serbiją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Vengriją, Turkiją ir į Vokietijos sostinę Berlyną:

 • Naminių gyvūnų vežimo sąlygas traukiniais kiekvienoje šalyje nustato geležinkelio transporto vežėjas.
 • Keleiviniuose traukiniuose vežti šunis leidžiama, sumokėjus atitinkamą mokestį. Už šunų vežimą išduodamas kelionės bilietas, kurio kaina sudaro pusė 2 klasės suaugusiojo bilieto kainos (už vieną gyvūną). Šunys laikomi ant šeimininko kelių arba guli ant grindų, su pavadėliu ir antsnukiu, kad nekeltų grėsmės aplinkiniams. Šeimininkas turi prižiūrėti vežamą šunį. Keleivis, vežantis šunį, atsako už gyvūno padarytą žalą.
 • Keleiviniais traukiniais smulkūs naminiai gyvūnai vežami narvuose, dėžėse, pintinėse ar kitose tam pritaikytose priemonėse, laikant juos ant kelių ar nešuliams skirtose vietose, kad būtų išvengta vagonų ir nešulių sugadinimo ar suteršimo. Tokius smulkius naminius gyvūnus leidžiama vežti nemokamai.
 • Šunis naktiniais traukiniais miegamuosiuose vagonuose su gulimosiomis vietomis ir sėdimuosiuose vagonuose galima vežti, jei šuns šeimininkas ir kiti lydintys asmenys (jeigu tokie yra) yra įsigiję kelionės bilietus ir vietos bilietus visoms kupė esančioms vietoms.
 • Šunų (išskyrus šunis vedlius) ir mažų gyvūnų negalima vežti į/iš Didžiąją Britaniją ir Norvegiją.
 • Naktiniuose traukiniuose gali būti taikomos specialiosios gyvūnų vežimo sąlygos.

Vietiniame susisiekime

 • Keleivis, turintis veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sveikatą, turi teisę vežti tik smulkius naminius gyvūnus (šunis, kates, paukščius ir pan.).
 • Už gyvūno vežimą 2 klasės vagonuose (vietose) keleivis privalo sumokėti 30 proc. dydžio mokestį nuo 2 klasės pilnos bilieto kainos, priklausomai nuo traukinio kategorijos ir gauti apmokėjimą patvirtinantį vežimo kvitą; 3 klasės vagonuose gyvūnai vežami nemokamai.
 • Šunys vedliai, lydintys keleivius su regėjimo negalia, vežami nemokamai.
 • Keleivis, vežantis gyvūnus, juos prižiūri ir atsako už sanitarijos bei higienos reikalavimų laikymąsi ir saugumą.
 • Gyvūnų vežimo sąlygas nustato Specialiosios taisyklės.

Siuntos iš Anglijos į Lietuvą

meslaisvi.lt