Savivaldybės įstaigose dirbantys kandidatai į Pagėgių miesto seniūnaičius viešumo vengia. (video)

Kandidatas į miesto seniūnaičius Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas Remigijus Lukošius

Kandidatas į Pagėgių seniūnaičius Pagėgių A.Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Stasys Zakaras

Birželio 27 dieną nuo 15 iki 18 valandos Pagėgiuose vyks rinkimai į miesto seniūnaičio  vietą. Nors  seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų, skelbimai apie juos mieste pasirodė tik prieš keletą dienų.  Pagėgių seniūnas Dainius Maciukevičius telefonu sakė, kad dokumentus padavę du kandidatai. Vienas jų Pagėgių savivaldybės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Lukošius, kitas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas administracijai Stasys Zakaras. Seiniūnaitijų gyventojai  įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje. Kas dabartiniams Pagėgių kandidatams pasiūlė eiti šias pareigas ir kaip jie jas derins su savo pagrindiniu darbu, jei bus išrinkti seniūnaičiais bandėme paklausti abiejų kandidatų.

Pasirodo abu rinkimų dalyviai vengia viešumo. Remigijaus Lukošiaus laukėme prie jo įprastos darbo vietos, Pagėgių savivaldybės administracijos pastato.Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, vos išgirdęs ko mes norime, nėrė į savivaldybės pastatą ir kartodamas, kad nenori filmuotis bėgo laiptais aukštyn. Jam į pagalbą bandė stoti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvydas Einikis. Šis savivaldybės tarnautojas pasiūlė žurnalistams eiti namo, nes turbūt jo manymu apie Pagėgiuose vyksiančius rinkimus visuomenei žinoti nėra būtina.Tik ryžtingų pastangų dėka pavyko iš R.Lukošiaus sužinoti, kad jis nusprendė kandidatuoti, nes daugiau niekas pasak jo nenori eiti šias miestui reikalingas pareigas. Tiesa, savivaldybės darbuotojas, prieš mums atsakydamas vos susilaikė netrinktelėjęs į mūsų kamerą. R.Lukošius mano, jog niekas nenori būti Pagėgių seniūnaičiu, tačiau jis turbūt nežinojo, kad į šias pareigas pretenduoja dar vienas kandidatas. Tai, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, Stasys Zakaras. Šis pretendentas buvo  mandagesnis. S.Zakarą užtikome Pagėgių pradinės mokyklos rekonstruojamo stadiono teritorijoje. Nors iš pradžių į seniūno dešinę ranką pretenduojantis vengė kalbėtis, vėliau visgi nusprendė atsakyti į kai kuriuos mūsų klausimus. Kas jį rekomendavo į seniūnaičio rinkimus, gimnazijos direktoriaus pavaduotojas pagalvojęs atsakė, kad tai padarė gimnazijos kolektyvas.

Pažiūrėkite interviu su kandidatais į Pagėgių miesto seniūnaičius ir nuspręskite, kokį asmenį pasirinksite birželio 27 dieną vyksiančiuose rinkimuose, kurie organizuojami Pagėgių Kultūros Centre nuo 15 iki 18 valandos.

Seniūnaitis:

1) atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;2) skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą;3) prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;4) turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;5) turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;6) teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

meslaisvi.lt