Privačių ir viešų interesų įstatymas ištuštino Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžių salę

Tarybos nario Sigito Stonio šeima viena didžiausių žemės nuomotojų ir savininkų Vilkyškių ir Lumpėnų seniūnijoje.
meslaisvi.lt nuotr.

Gegužės 29 dieną Pagėgių savivaldybės salėje vyko Tarybos posėdis. Dažnai  svarstant įvairius klausimus posėdžių metu kai kuriems Tarybos nariams kyla privačių ir viešų interesų konfliktai, todėl nuo tokių klausimų svarstymų šie Tarybos nariai privalo nusišalinti.Šiame posėdyje atsitiko taip, kad priimant vieną iš klausimų  dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymo, posėdžių salėje liko sėdėti vos du Tarybos nariai. Tai Edgaras Kuturys ir Petras Ubartas. Visi kiti Tarybos nariai iškilmingai pakilo ir išėjo į koridorių. Du Tarybos nariai negali savivaldybėje priimti jokių sprendimų, todėl sugrįžę posėdžiautojai tęsė šio klausimo svarstymą pasinaudodami kitomis posėdžio reglamento nuostatomis. Jos skamba taip,-„spręsime klausimą iš esmės” Taip ir padarė. Nubalsavo už  valstybinės žemės sklypų nuomos mokesčio tarifo nustatymą 2014 metams.Daugiausia  diskusijų kilo dėl  tarifo dydžio nustatymo tuose seniūnijose, kuriuose ūkininkauja ūkininkai. Žemės ūkio paskirties žemei buvo nustatytas 1,8% tarifas nuo žemės sklypo vertės. Kai kurie Tarybos nariai pageidavo, kad šis mokestis būtų sumažintas iki 1,5%, tačiau Taryba tam nepritarė. Apie kitokios žemės paskirties tarifus nesigilinsime, tą jūs galite pasižiūrėti savivaldybės tinklapyje, skiltyje Tarybos sprendimai, tačiau šioje istorijoje liūdniausia tai, kad daugelis Pagėgių išrinktųjų pasirodo turi išsinuomavę valstybinės žemės sklypus kuriuose neaišku kokią veiklą vykdo, kai tuo tarpu savivaldybėje gyvenantys ūkininkai, norintys plėsti savo ūkius neturi galimybės gauti bent gabalėlį žemės savo karvutėms ganyti.

Daugiau detalių apie šio klausimo svarstymą žiūrėkite video medžiagoje:

meslaisvi.lt