Pagėgių Kultūros Centro vadovė liaupsina merą pažeidinėdama įstatymus

Pagėgių Kultūros Centro vadovė S.Jašinskienė
meslaisvi.lt nuotr.

Dėkojame Pagėgių savivaldybės merui Virginijui Komskiui, kuruojančiam kultūrą  bei įvertinusiam   meno mėgėjų kolektyvų  indėlį garsinant Pagėgių kraštą, bei kasmet, minint Valstybės atkūrimo dieną, organizuojančiam „ Saviveiklininkų vakaronę“. Visuomeniniais tikslais, be atlygio, aukodami savo laiką Pagėgių kraštą garsina ~ 146 meno mėgėjų kolektyvų dalyvių.

Tokia padėka įrašyta  Pagėgių Kultūros Centro vadovės Svetlanos Jašinskienės 2013 metų veiklos ataskaitoje.  Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta, informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams, viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus, viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui, viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje,  viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms, duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms,  viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Atsakinėdama į klausimą, kodėl   savo ataskaitoje Svetlana Jašinskienė dėkoja merui, Kultūros Centro vadovė Tarybos nariams paaiškino, jog šis meras pirmas ir vienintelis, kuris atkreipė dėmesį į Pagėgių savivaldybės meno megėjų kolektyvus, tačiau apie tai, jog tokiai padėkai viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje nevieta, S.Jašinskienė nesusimastė. Tokiais savo veiksmai Pagėgių Kultūros centro vadovė dar kartą patvirtino, jog piktnaudžiaudamas pareigomis apie rinkimus galvoja ne tik pats meras V.Komskis, bet ir jo ištikimieji „ginklanešiai”. Stebina ir tai, kad padėka merui S.Jašinskienės veiklos ataskaitoje įrašyta paryškintai, kas sudaro įspūdį, jog šis momentas Kultūros centro vadei svarbesnis, nei jos vadovaujamos įstaigos visų metų veiklos rodmenys.

Video reportažas, kuriame S.Jašinskienė liaupsiną V.Komskį:

meslaisvi.lt