D.Butvydienė: ryžausi eiti šias pareigas, nes yra pasiūlymas..(video)

Nauja Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė
Dainora Butvydienė meslaisvi.lt nuotr.

Kovo 27 dieną vyko 38-tasis Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdis. Šiame posėdyje Tarybos narių laukė ne vienas atsakingas sprendimas. Vienas jų, naujo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus išrinkimas. Su šiuo uždaviniu Pagėgių išrinktieji susitvarkė be ginčų. Nauja Pagėgių savivaldybės administracijos vadove tapo Dainora Butvydienė. Iki šiol D.Butvydienė dirbo Pagėgių administracijos Architektūros gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vedėja. Dainora išbandžiusi save ir Šilutės savivaldybės administracijoje. Ten jai teko dirbti Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Iš karto po Administracijos direktoriaus išrinkimo, Tarybos nariai patvirtino ir pareiginę algą šiam savivaldybės pareigūnui. D.Butvydienės pareigos priskirtos 16-tai valstybės tarnautojų pareigybių kategorijai už kurias mokamas 8,7 pareigybinės algos koeficientas. Tai sudaro 3915 Lt. Tačiau prie šio atlyginimo D.Butvydienei dar buvo patvirtintas ir priedas, kurio dydis 30% nuo algos. Iš viso už darbą Pagėgių savivaldybės administracijoje D.Butvydienė turėtų gauti 5090Lt kas mėnesį.

„Nors finansinė padėtis savivaldybėje bloga, ryžausi eiti šias pareigas, nes yra pasiūlymas..”- tokias žodžiais D.Butvydienė pradėjo savo prisistatymą Pagėgių savivaldybės Tarybos nariams.

Savo kalboje nauja Administracijos direktorė pabrėžė, kad rengs taupymo planą savivaldybėje ir greičiausiai atliks struktūrinį pertvarkymą jai pavaldžiose srityse. D.Butvydienę pasveikino ir  Tarybos narys Edgaras Kuturys. Jis palinkėjo D.Butvydienei taupymo programą pradėti nuo savęs ir atsisakyti jai patvirtinto priedo prie atlyginimo. Ar taip pasielgs D.Butvydienė sužinosime artimiausioje ateityje.

Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai ir atskaitingas Savivaldybės merui. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytų valstybės tarnautojo pareigų ir atsakyti už jų tinkamą vykdymą. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos  direktoriui už tarnybinius nusižengimus skiria Savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama Savivaldybės mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Savivaldybės administracijos  direktoriaus tarnybinius nusižengimus.

Video iš posėdžio:

meslaisvi.lt