TV ekranuose prasideda naujas realybės šou-„Lietuvos Prezidentas 2014”

Vaidinimas prasideda

Jei  Lietuvoje dar yra tokių, kurie tiki laisvais ir demokratiškais rinkimais, tuomet turime juos nuvilti. Mūsų manymu tokių rinkimų apskritai mūsų valstybėje dar nebuvo. Kiekvienas norintis tuom įsitikinti, turėtų pats sudalyvauti bet kokio lygio valdžios rinkimuose kaip kandidatas. Ką toks žmogus visų pirma pamatytų? Spektaklis prasidėtų dar gerokai iki pačios rinkimų dienos. Valstybės tarnautojai, kuriems įstatymu uždrausta agituoti gyventojus už vieną ar kitą politinę jėgą, uoliai darbuojasi kažkurio politiko naudai net nesusimąstydami, kad jie daro nusikaltimą, t.y. pažeidžia rinkimų įstatymo 54 straipsnį, kuris sako: draudimas vykdyti rinkimų agitaciją naudojantis tarnybine padėtimi 1. Bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat nacionalinėse ar savivaldybių visuomenės informavimo priemonėse vykdant bet kokią rinkimų agitaciją, pavesti tai daryti kitiems asmenims ar kaip nors kitaip, naudojantis tarnybine padėtimi, bandyti paveikti rinkėjų valią. Valstybės, savivaldybių pareigūnams, valstybės tarnautojams draudžiama naudojantis tarnybine padėtimi sudaryti sau, rinkimų komitetui ar partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Šį straipsnį pažeidęs asmuo gali būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Tačiau tai būtų tik „realybės šou „pradžia. Vėliau viskas tik įsibėgėja. Išankstinių rinkimų dienomis, kurios sugalvotos būtent tam, kad kai kurie ‘šou” dalyviai turėtų laiko skatinti prisijungti prie spektaklio tuos, kuriems šis realybės maskaradas tik pasipelnymo šaltinis.Taip įvairiais būdais, dažniausiai už 10 ar 20 Lt kiekvienas norintis gali tapti pilnateisiu šio nusikalstamo proceso  dalyviu. Kiekviena scena turi uždangą, o už jos dažniausiai sėdi sufleriai, t.y. tie, kurie padeda aktoriams. Šio šou metu, tokius suflerius atstovauja vadinamos rinkimų komisijos. Tai grupė žmonių, sudaryta iš įvairių partijų atstovų, kurie skaičiuoja visus į balsadėžes sumestus rinkėjų balsus. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų visai tobula sistema, tačiau ar kas žino, jog didžiausių partijų politikai į kitas politines partijas yra infiltravę „savų” Taip tokių, kurie sėdi prisidengę kitos politinės partijos pavadinimu, tačiau dirbą tam, kuris po pasibaigusio „šou” būtinai tokiam atsidėkos su kaupu. Dažniausiai tai būna darbo parūpinimas biudžetinėje įstaigoje arba tiesiog pinigai, kurie yra neaišku kokios kilmės. Per kiekvienus rinkimus atsiranda tokių, kurie ryžtasi išsklaidyti šią ilgametę „dūmų uždangą”. „Teisinėje” valstybėje tokią „uždangą” išsklaidyti turėtų padėti teisėsaugos pareigūnai, tačiau pasirodo, kad ir jie vaidina. Nors ir ne pagrindinėse rolėse, tačiau jų personažai ypač aktyviai dengia pagrindiniais trimitais grojančius veikėjus, kurie nė nemano pasikeisti savo kaukių ir žino, kad visuose kituose spektakliuose žmonės lauks tokios pačios – nelaimingos pabaigos.

Kad situacija  pasikeistų iš esmės, Lietuvos  gyventojai patys turėtų susukti kokį filmą, pvz. trilerį, panašiai, kaip tą padarė Ukraina.

Donatas Jančaras

Informacijos Analizės Asociacija