Sveiki žąsinai, jus sveikina „Swedbankas“!!!

Šis žąsinas pasitinka lankytojus Swedbanko Šilutės skyriuje

Ar esate kada buvęs  fermoje? Ne? Tuomet užsukit į Swedbanko skyrių Šilutėje. Jau pačiose prieigose į banką jus pasitiks ant vitrinų iškabinti plakatai su voveraitėmis ir triušiais, kviečiančiais tapti šio banko klientais. O tik įėjus į vidų, jums draugiškai ranką ties žąsinas. Ir tai ne vaikų skyrius, o rimtas švedų bankas, parodantis savo požiūrį į mus, lietuvius. Ką reiškia tokie švedų banko reklaminiai simboliai? Greičiausiai jie parodo, kad  lietuvius kai kurie skandinavų verslininkai prilygino gyvūnams. Įdomiausia tai, kad tokie reklaminiai simboliai atsirado po to kai per­nai ša­ly­je vei­kian­tys ko­mer­ci­niai ban­kai ga­vo dau­giau kaip 720 mln. li­tų pel­no, bet vals­ty­bės biu­dže­tą pa­pil­dė ne­di­de­lė­mis su­mo­mis.

Vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių ban­kų – „Swed­bank” – 2012 me­tais ga­vo 367 mln. li­tų gry­no­jo pel­no. Į biu­dže­tą už 2012 me­tus bankas tu­rė­tų per­ves­ti tik 14,6 mln. li­tų pel­no mo­kes­čio.

Matant tokius skaičius tampa aišku, kodėl skandinavų bankas savo veiklą pradėjo reklamuoti gyvūnais.

 

meslaisvi.lt