Pagėgių savivaldybės pedagogai mokyklų spausdintuvų kasetes pildo už savo lėšas

Susitikimo organizatorius, istorikas Ž.Mickeliūnas

Balandžio 16 dieną Pagėgių bibliotekos konferencijų salėje vyko Pagėgių savivaldybės švietimo darbuotojų susitikimas su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovais bei nariais. Susitikimą organizavęs Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos istorikas Žydrūnas Mickeliūnas yra tikras, Pagėgių savivaldybėje turi atsirasti švietimo darbuotojų susivienijimas, kuris galėtų ginti švietime dirbančių darbuotojų teises. Ž.Mickeliūnas minėjo, kad į susitikimą kvietė visus Pagėgių savivaldybės mokyklų atstovus, Pagėgių savivaldybės merą, administraciją, išsiuntė kvietimus visoms regioninėms žiniasklaidoms, tačiau atvykti panoro tik dviejų Pagėgių savivaldybės mokyklų mokytojai. Tai Natkiškių ir Piktupėnų.” Kitos mokyklos greičiausiai bėdų neturi”-sakė Ž.Mickeliūnas.  Neatvyko ir nei vienas vietinės valdžios atstovas. Kad pastarieji neprisiruošė ateiti ne naujiena. Pagėgius valdantys politikai jau seniai visas iniciatyvas, kurios yra  organizuojamos ne jų pačių, ignoruoja. Matyt skaito, kad šioje savivaldybėje rengti susitikimus gali tik viena partija ir tik su tam tikrais žmonėmis.

Iki šiol Pagėgiuose veikė švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, tačiau pasak Ž.Mickeliūno, ji yra neveikli, kitaip sakant smarkiai įtakojama vietinės valdžios, todėl anksčiau ar vėliau turėjo atsirasti kita organizacija, kuri iš savo darbdavių reikalautų  padorių darbo sąlygų ir už jas atitinkamai mokamų atlyginimų. Susitikime dalyvavęs Kaišiadorių švietimo darbuotojų atstovas minėjo, kad jų rajone pedagogams pavyko išsireikalauti kanceliarinėms prekėms patiriamų išlaidų apmokėjimą. Tokį pasisakymą Pagėgių savivaldybės mokytojai pasitiko su nuostaba.”Pas mus ne tik kad popierių, rašiklius turime pirkti už savo pinigus, bet net ir spausdintuvų kasetes pildome savo lėšomis”- dėstė Pagėgių pedagogai.

Į Pagėgius atvažiavo ir svečiai iš Smalininkų technologijos ir verslo mokyklos. Jie taip pat dalinosi savo patirtimi profesinės sąjungos dalyvavime.

Susitikime buvo galima išgirsi įvairių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos laimėjimų ginant savo sąjungos narių teises. Todėl Ž.Mickeliūnas turi vilties, kad Pagėgių savivaldybėje susikurs tikra švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, kuri lygiomis teisėmis su mokyklų direktoriais, valdžios atstovais spręs klausimus, aktualius visiems Pagėgių savivaldybės švietimo darbuotojams.

 

meslaisvi.lt