Pagėgių „Vilniaus medis”- vardan ko suklastota istorija?

1924 metų spalį, minint ketvirtąsias Vilniaus krašto okupacijos metines, pagėgiškiai savo iniciatyva prie Pagėgių geležinkelio stoties pasodino ąžuoliuką, kurį pavadino „Vilniaus medžiu“. Tai užfiksuota 1927 metų lapkričio 6 dieną, Pagėgių progimnazijoje įsisteigusio, Vilniui vaduoti sąjungos, Pagėgių skyriaus protokole. Dar keletą kartų Pagėgių „Vilniaus medis“ minimas to meto spaudoje, bei kituose  Vilniui vaduoti sąjungos, Pagėgių skyriaus susirinkimų protokoluose.

2002 m. rugpjūtį, tuometinis Pagėgių liberalų demokratų skyrius, pasikvietė į Pagėgius Rolandą Paksą, pradėjusį skleisti politinius sparnus  ir prie geležinkelio stoties augančio ąžuolo atidengė paminklinę lentą kuri yra ir dabar. Joje užrašyta: „1935 metų rudenį, Pagėgių geležinkelio stotyje, Lietuvos visuomenė iškilmingai sutiko Feliksą Vaitkų, bandžiusį pakartoti Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą. Šio susitikimo proga, lakūnas Feliksas Vaitkus ir Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus pasodino šį ąžuolą. Rolandas Paksas tuo metu dalyvavo LR Prezidento rinkimuose. Nejaugi vardan tokio tikslo, dabartiniai „tvarkiečiai“ nusprendė iškreipti Pagėgių krašto istoriją? Rolandas Paksas ir Feliksas Vaitkus lakūnai. Vienas įveikė Atlantą, o kitas veržėsi tapti Prezidentu. Gal pakeitę  Pagėgių „Vilniaus medžio“ atsiradimo istoriją, „paksistai“ siekė padaryti patrauklią prezidentinę kompaniją? Tiek to palikime šį įvykį, juolab, kad Prezidentu R.Paksui teko būti neilgai.

Tačiau istorijos klastojimas vyksta ir toliau. 2013 metais balandžio mėnesio pradžioje į Pagėgius atvyko LRT laida „Gimtoji žemė“. Šalia Pagėgių „Vilniaus medžio“ meras Virginijus Komskis laidos kūrėjams papasakojo ąžuolo atsiradimo priežastis. Jis žodis žodin atkartojo tai, kas užrašyta paminklinėje lentoje.

Viename iš Vilniui vaduoti sąjungos leidinyje „Laisvoji Lietuva be Vilniaus“ (Nr.80, Kaunas) publikuotame 1935 metais, buvo patalpinta nuotrauka su  Pagėgių „Vilniaus medžiu“, kurioje ąžuoliukas jau gerokai paūgėjęs. Po nuotrauka buvo išspausdintas tekstas: “Auga Vilniaus ilgesys lietuvių širdyse, kaip auga Vilniaus ąžuolai visuose Lietuvos kampeliuose. Čia Pagėgių Vilniaus ąžuolas“. Tai akivaizdus įrodymas, kad 1935 metais šis medis jau buvo gerokai prigijęs, o ne ką tik pasodintas, kaip pasakoja Pagėgių meras V.Komskis.

1935-ųjų metų spauda rašė, kad F.Vaitkus 1935m. spalio 2d. 10.30 val. reisiniu traukiniu iš Berlyno atvyko į Pagėgius. Tai buvo svarbus įvykis ne tik Pagėgiams, bet ir visai Lietuvai. Tačiau traukinys Pagėgių geležinkelio stotyje stovėjo tik 35 min. Sunku būtų įsivaizduoti, kad po gausių F.Vaitkui skirtų sveikinimo kalbų, kurias sakė 7-ojo pėstininkų pulko vadas plk. P.Genys, patriarchas Martynas Jankus ir tai, kad susitikimas vyko kitoje stoties pusėje nei yra ąžuolas, liko dar laiko medžio sodinimui.

Ar ras „suklydusieji“ drąsos parodyti tikrą pagarbą Pagėgių krašto istorijai, Pagėgių krašto ir Lietuvos žmonėms ištaisyti šią akis badančią klaidą? Ar visgi daug metų valdanti Pagėgius šeima jau nusprendė, kad Pagėgiai, tai jų „Gimtoji žemė“ ir istoriją galima surašyti kaip jiems patogiau?

Aukščiau pateikta istorinė medžiaga surinkta iš archyvų, to meto laikraščių ir žurnalų, kurių objektyvumu nėra pagrindo abejoti. Dalis straipsnio panaudota iš šiuolaikinio Pagėgių krašto žurnalo „Rambynas“.

Na ir pabaigai ištrauka iš laidos „Gimtoji žemė“, kurioje meras V.Komskis pasakoja medžio atsiradimo istoriją:

 

 

meslaisvi.lt