Siūloma komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sudarymo tvarka gali būti nepalanki vartotojams

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIIP-314 (toliau – Projektas), kuriuo siūloma detalizuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių sudarymą.

STT pareigūnų nuomone, kai kurios Projekto nuostatos gali sudaryti prielaidų piktnaudžiauti.

Pagal Projekto siūlymus, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius ar savivaldybės administracijos direktorius raštu arba viešu skelbimu turi pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo standartinėmis sąlygomis jos iki šiol nesudariusiems nekilnojamojo turto objekto savininkams. Nesutikdami su pasiūlytomis sąlygomis savininkai turi teisę per nustatytą terminą kreiptis dėl sutarties sudarymo individualia tvarka. To nepadarius būtų laikoma, kad sutartis sudaryta standartinėmis sąlygomis.

STT nuomone, pasiūlymą dėl sutarties sudarymo pateikus tik viešu skelbimu dalis nekilnojamojo turto savininkų gali apie jį nesužinoti, todėl nebūtų tinkamai informuoti apie sutartyje numatytas teises ir pareigas, pavyzdžiui, mokėti nustatyto dydžio rinkliavą, negalėtų jų įgyvendinti, už ką vėliau jiems grėstų patraukimas teisinėn atsakomybėn. Taip pat manoma, kad dalis Projekte siūlomų nuostatų sudarytų prielaidų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekėjams piktnaudžiauti, pavyzdžiui, faktiškai nesuteikus paslaugos nepagrįstai reikalauti už ją atlyginti. Todėl STT siūlo tikslinti Projektą nustatant reikalavimą, kad asmenys apie pasiūlymą sudaryti sutartį būtų informuojami tik raštu.

STT siūlo konkretinti ir sutarčių sudarymo individualia tvarka procedūras, pavyzdžiui, nustatyti kriterijus, kuriais remdamasis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius ar savivaldybės administracijos direktorius galėtų atsisakyti sudaryti tokią sutartį. Be to, STT siūlo nustatyti, kad ginčus dėl sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis galėtų spręsti vartotojų teises ginanti valstybės institucija, o ne tik teismai, kaip numatyta Projekto nuostatuose.

STT inormacija

 

meslaisvi.lt