Šilalės teisme šeši Tauragės prokurorai

Tauragės apylinkės vyr. prokuroras G.Žebelys(kairėje) ir
Martynas Virkietis išeina iš Šilalės teismo

Kovo 13 dieną Šilalės apylinkės teisme vyko neįprastas procesas. Buvo nagrinėjama metų senumo įvykių byla, kurioje dalyvavo net šeši Tauragės apylinkės prokurorai. Vyriausiasis prokuroras Gražvydas Žebelys ir prokuroro padėjėja Latanovienė Jolita kaip nukentėję asmenys, kiti keturi prokurorai dalyvavo kaip liudytojai. Kaltinamasis šiame procese Tauragės apskrities gyventojas, pensininkas Martynas Virkietis.

Kuom prokurorams prasikalto šis pagyvenęs pilietis?

2012 metais kovo 29 dieną, prie Tauragės apylinkės prokuratūros įvyko įvykis, kurio pasekmė 2000 metų birželis. Tais metais Tauragės rajono savivaldybės rejestre buvo įregistruotas žemės ūkio kooperatyvas „Žemėsa“ Trimis dienomis anksčiau, šis kooperatyvas gavo 250 000 Lt paramą pagal tais metais vykdytą žemės ūkio kooperacijos plėtros programą. Tuo metu M.Virkietis dirbo Žemės ūkio rūmų atstovu Tauragės rajone. Šios paramos skaidrumu ir suabejojo Martynas.  Vienas iš kooperatyvo steigėjų buvo tuometinis Tauragės apskrities viršininkas A.Beišys. Dėl pastarojo veiksmų, susijusių su paramos įsisavinimu ir prasidėjo M.Virkiečio kelionė link Tauragės apylinkės prokuratūros, kuri baigėsi 2012 metais kovo 29 dieną. Tą dieną, pasak nukentėjusiųjų, pensininkas apmėtė Tauragės prokuratūros langus kiaušiniais.

-Prie prokuratūros paskatino atvykti šių teisėsaugininkų vengimas dirbti visuomenei. Daugelį metų jie dengia nusikaltusius „Žemėsos“ istorijoje  asmenis , taip parodydami savo prisidėjimą prie jų. Jau net 2004 metais iš FNTT revizijos skyriaus gavau atsakymą, kuriame buvo nurodyta, jog tiriamoji bendrovė tikrai neteisėtai gavo iš Kaimo rėmimo fondo 249 565 Lt. Tačiau prasižengėliai atsakomybėn patraukti nebuvo. Ilgas teisinis šios istorijos nagrinėjimas nedavė jokių rezultatų, o aš tikslai žinau, kad šie pinigai buvo iššvaistyti,-pasakojo M.Virkietis. Tą dieną išties buvau prie prokuratūros, bet kiaušinių nemėčiau, o tik švelniai jais pavedžiojau per prokurorų langus, Šilalės teisėjui Osvaldui Briedžiui dėstė kaltinamasis.

Prokuroras Gražvydas Žebelys savo kalboje pasakė, kad po tokių „bombardavimų“ kiaušiniais į langus, jam sutriko sveikata. Prireikė vaistų, be kurių jis negalėjo sekančią dieną vykti į prokurorų susitikimą Vilniuje. Nukentėjusioji Jolita Latanovienė taip pat minėjo, kad šis įvykis ją labai sukrėtė, todėl ji paprašė teismo 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti. G.Žebelys sau patirtą žalą įvertino 3000 Lt. Be šių prašomų sumų, Šilalės apylinkės prokurorė, atliekanti byloje kaltintojos vaidmenų, teismo paprašė M.Virkietį pripažinti kaltu ir priteisti jam 5200Lt baudą.

Abu nukentėję ir visi buvę liudininkai teigė, jog po kiaušinių krušos į prokuratūros langus, išėjęs į kiemą vyr. prokuroras, išgirdo Martyno Virkiečio šūksnius, jog Gražvydas Žebelys yra „Nusikaltėlių stogas“

Šioje byloje nuosprendis bus skelbiamas balandžio 5 dieną.

meslaisvi.lt