Energinio naudingumo sertifikatas tik 10 litų.

Nuo kovo 1 d. pastatų butų energinio naudingumo sertifikatus, reikalingus notariniams sandoriams atlikti, jau galima gauti ir elektroniniu būdu. Paslauga atliekama greitai – ne ilgiau kaip per dvi darbo dienas – ir kainuoja 10 Lt (be PVM).

Šie sertifikatai išduodami naudojantis Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) tinklalapiu www.spsc.lt. SPSC – tai Aplinkos ministerijos įsteigta valstybės įmonė, veikianti nuo 1996 m. Tik SPSC atestuoti ekspertai gali išduoti pastatų butų energinio naudingumo sertifikatus. Šių ekspertų sąrašas paskelbtas minėtajame SPSC tinklalapyje.

Pastatų butų energinio naudingumo sertifikatus elektroniniu būdu ekspertai išduoda, remdamiesi tipiniu energinio naudingumo sertifikatu. Tipinis energinio naudingumo sertifikatas parengiamas neatliekant skaičiavimų ir butui priskiriant žemiausią – „G“ – energinio naudingumo klasę. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema. Tipiniame sertifikate energinio naudingumo rodikliai nėra vertinami.
Norintieji gauti energinio naudingumo sertifikatą elektroniniu būdu turi SPSC tinklalapyje užpildyti prašymą ir pateikti buto dokumentus (Registro centro registro išrašą ir (arba) kadastrinių matavimų bylą). Už eksperto paslaugą reikia apmokėti iš anksto banko pavedimu. Ji iki gegužės 1 d. kainuoja 10 Lt (be PVM).

Sertifikavimo ekspertas, gavęs prašymą ir patvirtinimą apie apmokėjimą, pagal pateiktus duomenis per ne ilgesnį kaip 2 darbo dienų laikotarpį parengia tipinį pastato buto energinio naudingumo sertifikatą. Skenuota sertifikato elektroninė versija ir PVM sąskaita-faktūra atsiunčiama užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu užsakovui prireikia sertifikato originalo, jį gali atsiimti atvykęs į SPSC (Linkmenų g. 28, Vilnius).

Minėtoji paslauga teikiama tik elektroniniu būdu. Informacija apie ją teikiama taip pat tik elektroniniu būdu – el. paštu notarams@spsc.lt.

Aplinkos ministerijos informacija, tel.8~706 63660
2013-03-04

Langai