Antikorupcinė komisija Pagėgių savivaldybėje yra, bet darbo neturi.

Peržiūrinėjant Pagėgių savivaldybės internetinę svetainę pastebėjome, kad svetainėje nėra paviešinta antikorupcijos komisijos sudėtis. Tokios komisijos galios ypač didelės kovojant su korumpuotais  savivaldybės politikais ir tarnautojais. Jei nesigirdi apie antikorupcijos komisijos darbą, ar tai reiškia kad tokių politikų ir tarnautojų mes neturime? Tikėkimės, kad taip ir yra. Na o antikorupcijos komisijos pagrindiniai uždaviniai yra šie:

1.Analizuoti ir užtikrinti Savivaldybės veiklos sričių, ypač palankių korupcijai plisti, priežiūrą;2. Kontroliuoti Pagėgių  savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymą;3. Užtikrinti, kad Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos vykdytų korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;4. Nagrinėti korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais, kontroliuoti, kaip Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos juos vykdo;5. Analizuoti Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų sprendimus, sudarančius sąlygas korupcijai, nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams ūkio ir finansų srityse rastis, siekti, kad tokie sprendimai būtų panaikinti;6. Teikti Tarybai ir kitoms institucijoms pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, korupcijos, ekonominių ir finansinių nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevencijos;7. Organizuoti sociologinį tyrimą apie korupcijos lygį Savivaldybėje ir jo rezultatus skelbti viešai;8. Tirti bet kokią informaciją (tarp jų ir anoniminę) dėl korupcinio pobūdžio veiksmų atlikimo ar neveikimo;9. Rengti visuomenės ir žiniasklaidos antikorupcinio švietimo akcijas;10 Informuoti visuomenę apie korupcijos prevencijos padėtį Pagėgių savivaldybėje, apie komisijos veiklą.

Pradėję gilintis į šį klausimą, mes išsiaiškinome, kad tokia komisija Pagėgių savivaldybėje vis dėl to yra . Apie jos paieškas galite žvilgtelti čia:

Pagėgių savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėtis:
1. Mečislovas Ramanauskas, tarybos narys – komisijos pirmininkas;
2. Eugenijus Dargužas, tarybos narys – komisijos narys;
3. Algis Grublys, tarybos narys – komisijos narys;
4. Remigijus Kelneris, tarybos narys – komisijos narys
5. Virginija Sirvidienė, Švietimo skyriaus vedėja – komisijos narė.
Nuo 2011m. rugsėjo 29d., kuomet buvo suformuota ši komisija, jokių skundų ji negavo.
Be šios komisijos, korupcijos prevenciją  vykdo ir savivaldybės bendrojo ir  juridinio skyriaus  vyriausioji specialistė Viktorija Vilemienė, kuri mums patvirtino, kad apie korupcinius nusižengimus Pagėgių savivaldybėje, nusiskundimų taip pat neturi. V.Vilemienės tiesioginis viršininkas yra administracijos direktorius. Kaip ji vykdytų savo pareigas, jeigu gautų skundą dėl šio savivaldybės tarnautojo, korupcijos prižiūrėtoja tiksliai atsakyti negalėjo, tačiau patikino, jog elgtūsi vadovaudamasi įstatymais.

Visiems gyventojams žinantiems apie korupcinius atvejus Pagėgių savivaldybėje, specialistė nurodė telefoną  8-441 704 08, kuriuo paskambinę galite pranešti apie žinomus ar įtariamus savivaldybės politikų bei  tarnautojų korupcinius ryšius.Visi paskambinę gali likti nežinomais, kad užsitikrintų savo  saugumą.

Jei nepasitikite savivaldybės antikorupcine komisija, bei korupcijos prevencijos specialiste, galite skambinti į STT(specialiųjų tyrimų tarnyba), visą parą veikiančiu telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333.

Na o jei galvojate, kad jūsu atveju nesusidomės ir ši struktūra, tuome praneškite mūsų redakcijai, kurios telefonas nurodytas svetainės viršuje. Kurkime   kartu tikrąją savivaldą.

meslaisvi.lt