Stipri ir laiminga šeima- kaip tą įgyvendinti.

Turbūt ne vienas pastebėjo, kaip paskutiniaisiais metais yra menkinamas tradicinės šeimos autoritetas. Visuomenei agresyviai primetinėjamas įvairus gyvenimo būdas, išskyrus gyvenimą šeimoje. Todėl tiems, kurie vis dar tiki šeimos galia ir stiprybe, tenka susidurti su vis didesniais iššūkiais. Be visų šių, globalizmo grėsmių tradiciniai šeimai, daugelis gyvendami šeimose daro klaidų, dėl kurių jų šeimos ima byrėti. Todėl kai kurių klaidų analizę mes pabandėme padaryti šiame straipsnyje. Pradžiai siūlome susipažinti su šia Individualių šeimos narių bei šeimos, kaip visumos poreikių schema:

 

Individualūs, atskiro šeimos nario poreikiai, nesutampa su šeimos, kaip visumos poreikiais. Klausimas, ką daryti?

Pabandysime duoti savo pasiūlymą. Tokiu atveju, kiekvienas narys turėtų suprasti, kad šeima jo gyvenime yra svarbiau už jo asmeninius egoistinius poreikius.( jeigu kitaip, šių pasiūlymų neskaitykite).Todėl jis turėtų galvoti, kaip pasirūpinti, kad būtų patenkinti šeimos, kaip ląstelės poreikiai. Kol nebus užtikrinti šeimos, kaip visumos poreikiai, beprasmiška stengtis įgyvendinti savo užgaidas, nes tai ves prie šeimos ardymosi. Tik tuomet, kai šeima bus užtikrinta, kad ji aprūpinama pagrindiniais jais svarbiais dalykais, būstas, maistas, gydymo išlaidos, apmokėtos sąskaitos,(kiekviena šeima nusistato savus),bus galima pagalvoti, kokius asmeninius kokio tai šeimos nario poreikius, galima įgyvendinti.

Tačiau kaip išsiaiškinti, kurio šeimos nario poreikis šiuo metu yra svarbiausias? Protingai mąstanti šeima, turėtų išsiaiškinti, kuris patenkintas kažkurio šeimos nario poreikis, prisidėtų prie kitų šeimos narių poreikių ir dar svarbiau, prisidėtų prie šeimos stiprinimo.

Kaip tas įgyvendinama?

Pradžiai reiktų išsiaiškinti, koks kiekvieno šeimos nario svarbiausias poreikis. Na pvz. taip:

1. Vaikas 1 Žaislai. Jų įsigijimui reikalingi pinigai.

2. Vaikas 2 Pramogos. Jų įgyvendinimui reikalingi pinigai, automobilis.

3. Vaikas 3 Saldumynai. Jiems reikia taip pat pinigų

4. Mama Mokslai. Jiems taip pat reikia pinigų, automobilio, važinėjimui į studijas.

5. Tėvas Žvejyba. Jai reikia automobilio

 

Matome, kad daugumoje atvejų, kad būtų įgyvendintas kažkuris noras, reikalingas automobilis, arba jau turimo remontas. O automobilis yra poreikių sąraše pas tėvelį, nors jam šiuo metu žvejyba svarbiau. Todėl atsižvelgiant į šiuos duomenis, šeima turėtų skirti savo perteklinius pinigus automobilio įsigijimui, arba jo remontui.

Kas atsitinka, kai patenkinamas tėvo poreikis į automobilį? Atsiranda galimybė patenkinti ir kitų šeimos narių norus. Vaikus galima nuvežti papramogauti, mama turi galimybę pradėti tobulinti kokią tai mokslo sritį, netgi ir pats tėvas patenkina dar vieną savo poreikį, tai žvejybą. Tačiau šeimos pajamos neleidžia griebtis visiems norimų sričių. Kaip spręsti šį klausimą?

Tuomet suaugę šeimos nariai turėtų pagalvoti, kuri sritis duotų didžiausią grąžą šeimai, kaip visumai. Didžiausia tikimybė, kad investicija į mokslą, ateityje duos naudos šeimos stiprinimui ir jos patogesniam gyvenimui. Todėl geriausiai būtų patenkinti mamos poreikį mokslui. Daugelis gal nesutiks su tuom, nes skaitys, kad reiktų investuoti į vaikų mokslą, tačiau norėtumėm pabrėžti, kad mes kalbame apie esamos šeimos sustiprinimą ir jos išsaugojimą. Todėl toliau pateikiame logines mamos mokslų naudos išvadas. Kas atsitinka patenkinus šį mamos poreikį?

Baigęs mokslus, šis šeimos narys, gali susirasti geriau apmokomą darbą ar sukurti savo verslą. Tuomet ryškiai išaugtų ir šeimos pajamos. Tada atsirastų galimybė įgyvendinti ir kitų šeimos narių poreikius, tokius kaip žaislai, vaikų mokslai, dviračiai, pati mama pasirūpintų kosmetika ir rūbais, to pasėkoje vyras gautų gražią moterį ir jei būtų geras, gal galėtų sau leisti nueiti į krepšinį.:)

Taigi, kažkada nuspręsta ir priimta šeimos poreikių loginė seka, per kažkokį tai laiko tarpą, gali ryškiai sustiprinti jūsų šeimą.

Deja, bet daugelis šių poreikių seką sumaišo ir nesupranta, kodėl šeimoje ne viskas gerai.

Šį modelį galima pritaikyti ir Valstybės kūrimui, tik schemos viduryje turėtų atsidurti valstybė, o aplinkui išsidėstyti stiprios ir laimingos šeimos, kurios suprastų, jog tik sustiprinus valstybę, kiekviena šeima galėtų joje laimingai gyventi.

Nereiktų šios schemos taikyti tiesiogiai sau, nes kiekviena šeima turi savo vertybes. Svarbiausia jas logiškai susidėlioti.  Kiekviena laiminga šeima galėtų pasiūlyti savą receptą, tiesiog  gal atsiras kam tiks ir šis.

Pabaigai norėčiau pasakyti, kad pagrindinis vaikų poreikis yra tėvai, kurie yra visuomet greta, o ne išvažiavę uždarbiauti, kad galėtų patenkinti žemesnius vaikų poreikius.

meslaisvi.lt