Valkataujantiems gyvūnams Pagėgiuose nevieta

Valkataujantiems gyvūnams Pagėgiuose ne vieta

Per kai kurias televizijas, žmonės  nuolat yra skatinami pasirūpinti beglobiais gyvūnais, tačiau daugelis rūpinimąsi supranta klaidingai.Kai kurių gyventojų nuomone, maitinimas gyvūnų, neturinčių šeimininkų, yra garbingas ir „šlovingas” poelgis. Bet ar tokie  gyventojai suvokia, kad tokiais savo veiksmais, jie tiesiogiai kenkia kitiems mūsų miesto piliečiams, bei miestą prižiūrintiems darbuotojams. Ar tie gyventojai susipažinę su gyvūnų laikymo, bei priežiūros taisyklėmis? Greičiausiai, kad ne, nes jie nesupranta net elementarių higienos normų, kuriomis vadovaujasi protingoji visuomenės dalis. Paminėsime tik keletą punktų, iš gausybės reikalavimų, skirtų gyvūnų laikymui, bei priežiūrai.

38. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų. Savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo galinčio sutrikdyti žmonių ramybę, viešają rimtį. Gyvūnų savininkas atsako įstatymo nustatyta tvarka, jei kelių aplinkinių valdų, namų, butų savininkai, gyventojai skundžiasi dėl gyvūnų keliamo triukšmo.

62. Draudžiama gyvūnus vedžioti masinio žmonių susibūrimo vietose, kapinėse, mokyklų, sveikatos apsaugos įstaigų, vaikų lopšelių-darželių teritorijose, žaidimo ir sporto aikštelėse, stadionuose, pliažuose, skveruose, agresyvius šunis – ir prie gyvenamųjų namų žaliojoje vejoje, parkuose, išskyrus jų pakraščius arba įrengtas šuns vedžiojimo aikšteles. Draudžiama gyvūnus vestis į valstybines institucijas, prekybos ir paslaugų įstaigas.

85.Gyvūnui priteršus koridorių, liftą, balkoną, kitas namo bendrojo naudojimo patalpas ar viešojo transporto priemones, viešojo naudojimo teritorijas (šaligatvius, takus, žaliąsias vejas ir kt.), jo savininkas ar už gyvūną atsakingas asmuo privalo nedelsdamas išvalyti priterštą vietą.

86. Savininkai, įvesdami į daugiabučius namus gyvūnus, privalo užtikrinti, kad nebūtų teršiamos laiptinės ir kitos bendro naudojimo patalpos.
87. Draudžiama gyvūnų priežiūrai imti smėlį iš vaikų žaidimo smėlio dėžių bei į jas pilti smėlį su gyvūnų ekskrementais, leisti gyvūnams tuštintis vaikų žaidimui skirtose smėlio dėžėse.
88. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės prižiūrimos pagal teritorijos tvarkymo ir švaros taisykles. Aikštelės dezinfekuojamos, ekskrementų urnos išvežamos ir dezinfekuojamos ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

Sprendžiant iš visko, kai kuriems Pagėgių gyventojams tokie taisyklių reikalavimai nė motais, todėl galime tik pasidžiaugti, kad Pagėgių savivaldybėje atsirado principinga specialistė sveikatai ir sanitarijai, Irena Levickienė, kuri ryžtingai ėmėsi šio reikalo ir nepasidavė emocijoms, kurios dažnam pakišą koją, vykdant įstatymines funkcijas.

Irena Levickienė

Spalio 23d., Pagėgiuose vėl buvo gaudomi valkataujantys gyvūnai. Kiek jų buvo sugauta, paklausėme I.Levickienės

-Paskutiniais dumenimis, Pagėgiuose buvo sugauti 9 beglobiai šunys ir vienas katinas, tačiau tai dar nepabaiga, nes  gaudytojai išvyko į Natkiškius, kuriuose taip pat daug gyventojų reiškia nepasitenkinimą, dėl valkataujančių gyvūnų, sakė specialistė.

Irena Levickienė minėjo, kad intensyviai vykdo prevencinį darbą, su gyvūnų augintojais, kuriuos šviečia, kokių taisyklių privalu laikytis visiems, norintiems auginti, bei vedžiotis savo naminius gyvūnus, bei kokią atsakomybę užtraukia, neatsakingas beglobių gyvūnų jaukinimas ir jų populiacijos didinimas.

Mūsų redakcija gali patikinti, kad šis Pagėgių savivaldybės specialistės darbas, jau duoda savo rezultatų. Pastebėjome, kad kai kurie savivaldybės gyventojai, vedžiojantys savo šunis, susirenka jų paliekamus  ekskrementus

meslaisvi.lt