Rinkimų nesklandumai prasidėjo net neprasidėjus rinkimams

Taip atrodo informacinė knygelė apie vienmandatininkus.

Šlutės- Pagėgių apylinkėje vyksta samoningas rinkėjų klaidinimas. Kiekvienas Lietuvos pilietis, turintis balsavimo teisę, kartu su rinkėjo kortele, turėjo gauti du informacinius leidinius apie rinkimuose dalyvausiančius kandidatus. Vienas leidinys apie vienmandatininkus, o kitas, apie dalyvausiančias politines partijas, bei jų sarašuose esančius narius. Tačiau Šilutės -Pagėgių apygardoje rinkėjai gavo kas vieną, kas kitą leidinį, o kas nei vieno. Tik vienas iš mūsų apklaustųjų, gavo abu informacinius leidinius apie kandidatus. Kas atsakys už tokį aplaidų rinkimų organizavimą, kuomet gyventojus vengiama supažindinti su visais, rinkimuose dalyvaujančiais kandidatais, bei jų programomis. Toks rinkimų organizavimas akivaizdžiai rodo, kad tie, kurie dabar yra valdžioje, deda visas pastangas, kad joje išlikti.

Norime informuoti, kad kiekvienas Lietuvos rinkėjęs, negavęs abiejų informacinių knygučių, turi teisę reikalauti iš Šilutės-Pagėgių rinkiminės komisijos pirmininko, Raimondo Steponkaus,(tel.868602162 ), gauti pilną informaciją apie kandidatus.

 

 

Visi, kas negavot, reikalaukite šio leidinio

Taip atrodo leidinys, kuriame visų, rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų, dalyvių sarašai.

 

meslaisvi.lt