Pagėgių šaligatviams, smėlis iš apylinkių.

Čia smėlio užteks ilgam

Šiomis dienomis išties vyksta grandiozinis viešųjų erdvių tvarkymas Pagėgiuose.  Pasibaigus šaligatvių ir miesto parko takelių įrengimui, Pagėgiai tikrai įgaus civilizuoto miesto vaizdą, kuriame norėtųsi gyventi. Mus sudomino didžiuliai kiekiai smėlio, reikalingi šaligatvių pagrindams įrengti. Liudininkų teigimu smėlis vežamas ne iš karjerų, bet iš Pagėgiuose esančios aikštelės, kuri randasi už geležinkelio, šalia Pagėgių anglinės. Iš kur atsiranda ten smėlis, tai ir bandėme sužinoti. Keista, bet kai kurie liudininkai teigė, kad į minėtąją aikštelę, smėlis buvo vežamas  žiemą, iš visai netoli esančios pamiškės. Nuvykę į liudininkų parodytą vietą radome smarkiai sudarkytą teritoriją, kurioje buvo matyti kasimo darbų pasėkmės. Ar tai privati žemė, ar ne, tačiau tokioje vietoje, tokių kasimo darbų vykdyti tikrai nebuvo galima. Juolab, kad virš iškasinėtos teritorijos praeina aukštos, 10kV įtampos linija, kuri turi apsaugos zoną, po dešimt metrų į abi puses, nuo kraštinių laidų.

Bet tai mūsų miestą valdančiai ir bet kokia kainą besivaikančiai pinigų, asmenų grupuotei, nė motais. Kad gautų kuo daugiau pelno, šie žmonės pasirįžę bet kam.

Šiuo metu smėlis yra vežamas iš netoli Nemuno, esančio pylimo. Pylimas tai statinys, kurio statybai, arba nugriovimui reikalingas leidimas. Ar tokį leidimą yra gavusi Pagėgių savivaldybė, neaišku. Kam priklauso šis pylimas, taip pat daug neaiškumų. Mūsų žiniomis, jis turėtų priklausyti Pagėgių savivaldybej, arba bent jau seniūnijai.Bandėme sužinoti kokią sutartį sudarė Pagėgių savivaldybė su UAB „Meliovesta”, dėl smėlio pardavimo šiai bendrovei, tačiau pasirodo nei ūkio skyrius, nei architektūros skyrius, turo valdymo skyriaus vedėja atostogauja, nei žemės ūkio skyrius, nieko mums paaiškinti negalėjo, išskyrus tai, kad turėtumėm kreiptis į Nacionalinį žemės fondą.  UAB „Meliovesta” yra pelno siekianti organizacija. Todėl jei ji teisėtai ardo šį pylimą, tai nemažos sumos turėtų patekti į savivaldybės biudžetą. Ar taip yra, mes pasidomėsime vėliau.  Pabaigai galime konstatuoti, kad Pagėgiai turi didžiulius gamtos išteklius, kuriuos išpardavus gaus nemenką pelną. Kaip bus panaudoti pinigai, už pardavinėjamą  smėlį, turėtumėm pamatyti artimiausioje ateityje.

 

Pažiūrėkite filmuotą medžiagą, iš kasinėjimo vietų:

 

meslaisvi.lt