Užaugo nauja politikų karta, rinkime juos!

Donatas Jančaras mitinge už teisingumą

Nenumaldomai artėjant rinkimams,  mūsų svetainės  lankytojams bandysime pateikti kuo daugiau informacijos, apie kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Vienas iš jų, tai Tautininkų Sąjungos narys, Donatas Jančaras. Paklausėme jo, ką jis  nuveiktų, jei patektų į Seimą.

-Be visų Tautininkų Sąjungos principų, kuriuos galite pažiūrėti svetainėje   www.tautininkusajunga.lt , kuriems  pritariu, aš asmeniškai matau keletą svarbių pokyčių, kuriuos reiktų įgyvendinti Lietuvoje. Na, iš ties pažadėti tai, ką žada daugelis politikų, tikrai negaliu. Būsiu gal nepopuliarus, tačiau patekęs į Seimą, norėčiau inicijuoti keletą esminių pakeitimų, kurie galėtų nulemti mūsų valstybės vystymąsi teigiama kryptimi. Visų pirma, tai būtų rinkimų įstatymo pakeitimai. Mano nuomone, dabartinis rinkimų įstatymas leidžia į Seimą lengvai patekti žmonėms, gyvenantiems iš šešėlinio verslo. Tokie žmonės didelę dalį savo neskaidrių pinigų skiria rinkėjų papirkinėjimams. Dėl šios priežąsties, aš manau, kad mūsų šalyje reikalinga įvesti privalamuosius rinkimus. Tuomet atsirastų atsvara tiems rinkėjams, kuriems rinkimai tik eilinis 30-40 litų pasipelnymas.

Antras  svarbus  pokytis, kurį aš norėčiau matyti ateityje, tai visų Lietuvos piliečių, sulaukusių pilnametystės, priesaika Lietuvai. Ji turėtų būti panaši, kaip Prezidento ar Seimo nario priesaika. Galvoju, kad kiekvienas iš mūsų turėtų prisiimti atsakomybę, už valstybės raidą. Didelė tikimybė, kad prisiekęs savo tėvynei žmogus, prieš užsiimdamas veika, kuri tiesiogiai kenkia Lietuvos Respublikai, pagalvotų, ar verta tai daryti. Kalbu apie kontrabandinių prekių gabenimą, bei vartojimą, apie mokęsčių slėpimą, apie įmonių tyčinių bankrotų propagavimą ir dar daug galėčiau minėti veikų, kurios įpatingai kenkia mūsų šalies ekonomikai. Beje, dėl tyčinių įmonių bankrotų, turėtų atsirasti specialus padalinys, kuris žaibiškai reaguotų į signalus, apie rengiamus tyčinius bankrotus. Norėčiau pabrėžti, kad tokių bankrotų metu, yra išvogiamos didžiulės ES lėšos, kurias turėtų gauti eiliniai įmonių darbuotojai. Jeigu pavyktų sutramdyti įsisiautėjusius bankrotų iniciatorius, tuomet visi tokių įmonių darbininkai, įpatingai  statybininkai, greitai pajustų ekonominę naudą ir tuo pačiu susigrąžintų pasitikėjimą savo valstybe, kurio dabar daug kam trūksta.

-Ką gi, nemažai jūs čia jau išvardinote planuojamų darbų, ačiū jums už pokalbį.

Susipažinkime, Donatas Jančaras, naujos kartos politikas.

Daugiau apie Donato Jančaro planuojamus darbus, artėjančiose rubrikose.

meslaisvi.lt