Senosios bibliotekos patalpas- komunaliniam.

Birželio 5 dieną, vyko 17-tasis Pagėgių savivaldybės tarybos posėdis. Vienas iš nutarimų, kurį priėmė mūsų tarybą, tai senųjų Pagėgių bibliotekos patalpų perleidimas Pagėgių komunaliniam ūkiui. Viskas gal būt būtų ir neblogai, tačiau šio sprendimo skaidrumu suabejojo tarybos nariai, Edgaras Kuturys ir Petras Ubartas.

Perduoti patalpas komunaliniam ūkiui nuspręsta dėl pastarojo didžiulių įsiskolinimų. Pozicijos teigimu, gavęs šias patalpas, Pagėgių komunalinis ūkis savo nuožiūra galės spręsti, kaip jas panaudoti. Opozicionieriai įtaria, kad šias patalpas Pagėgių komunalinis ūkis parduos, o gautas lėšas ir panaudos savo įsiskolinimams dengti. Savivaldybės meras V.Komskis išsakė dar vieną versiją, kam gali būti numatytos skirti lėšos, jei Pagėgių komunalinio ūkio vadovybė nuspręstų  šias patalpas parduoti.

Įdomiausia tai,  kad sprendimo projekte įrašyta, kad patalpos perduodamos Pagėgių komunaliniam ūkiui, kultūriniai veiklai. Išsamesnes diskusijas, dėl šių patalpų perdavimo, žiūrėkite videomedžiagoje:

meslaisvi.lt