Įstatymų apsurdiškumas

Balsuojam pažeizdami gyventojų teises

Šiuo trumpu straipsniu, norime parodyti, kokie apsurdiški mūsų įstatymai. Mūsų tinklapio lankytojai  žino,  kad meslaisvi komanda kreipėsi į vyriausybės atstovę,  Tauragės apskrityje, I.Ričkuviene su prašymu, kad ji išsiaiškintų, ar nubalsavę už atliekų rinkliavos mokesčio įvedimą, Pagėgių savivaldybės tarybos nariai nepažeidė savivaldybės gyventojų teises. O jei pažeidė, tai ar nesulaužė duotos savivaldybės tarybos nario priesaikos, ginti gyventojų teises. Vyriausybės atstovės atsakyme buvo parašyta, kad tokio klausimo tyrimu,  vyriausybės atstovai neužsiima, ir paaiškinta, kad mes turėtumėm kreiptis į savivaldybės etikos komisiją. Paradoksas, bet šioje komisijoje dirba net trys iš penkių komisijos narių, savivaldybės tarybos nariai, kurie ir balsavo už rinkliavą , mūsų manymu pažeizdami gyventojų teises. Tai Stanislovas Bagdonas, Kristina Dvarvytienė, Eugenijus Dargužas. Toks įstatymų išdėstymas, kai pažeidėjus turi apskųsti patiems pažeidėjams, mums atrodo visiškai nelogiškas.

Todėl meslaisvi komanda konstatuoja, kad nubalsavę už aliekų rinkliavos įvedimą ir neleidę pasirinkti alternatyvų atsiskaitymo būdą už atliekų išvežimą, Pagėgių savivaldybės tarybos nariai pažeidė gyventojų teises. Taip balsuodami, jie pamiršo apie savo pagrindinę priedermę, tarnauti savo žmonėms.

 

meslaisvi.lt