Sąjūdžio teismui – ne !

  Gegužės 7 d. 10 val. Vilniaus m. 2 apylinkės teisme   (Laisvės pr. 79 A) vyks Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narių Bronislavo Genzelio, Alvydo Medalinsko ir Romualdo Ozolo teismas. Jie kaltinami š. m. kovo 17 tariamai ne laiku pradėję savo organizuotą mitingą .

 

Sąjūdininkams iškelta byla dėl administracinės teisės pažeidimo yra dar vienas Lietuvos teisinės sistemos nuosmukio ir išsigimimo pavyzdys. Šis teismas dar kartą atskleidė, kokie įtakingi  šalies teisėsaugos institucijose tebėra sovietmečio tradicijų dvasia išauklėti pareigūnai. Tautos ir valstybės interesai jiems yra svetimi ir nesuvokiami. Teisiamų sąjūdininkų organizuotas taikus mitingas už teisingumą Lietuvoje jiems pasirodė esąs didesnė grėsmė valstybės pagrindams ir viešajai tvarkai negu tą pačią dieną antivalstybinio gaivalo surengta antilietuviška manifestacija. Jos organizatoriams buvo paslaugiai suteiktas leidimas netrukdomai tyčiotis iš Lietuvos valstybės pačiame sostinės centre, tuo tarpu iš sąjūdininkų buvo tyčiojamasi sąmoningai jiems kuriant dirbtines kliūtis rengti teisėtą protesto akciją.

Trukdę sąjūdininkams surengti mitingą Vilniaus savivaldybės politikieriai ir biurokratai bei užsimoję juos nuteisti teisėsaugininkai elgiasi kaip tikri Lietuvos išdavikai. Praėjus dviem dešimtmečiams po Nepriklausomybės atkūrimo jie toliau vadovaujasi okupantų įdiegtu instinktu pirmiausiai tarnauti bet kam, tik ne savo tautai ir šaliai. Šiandien jie jau drįsta atvirai demonstruoti nelojalumą valstybei. Tokius įžūlius ir gėdingus jų veiksmus lemia dar iš sovietmečio paveldėta neapykanta Sąjūdžiui ir abejingumas bei priešiškumas pačiai Nepriklausomybės idėjai.

Trijų sąjūdininkų byla nėra tik jų asmeninis reikalas. Jų asmenyje Lietuvai priešiški elementai mėgina nuteisti visą nepriklausomybę iškovojusį Sąjūdį. Šis teismas –  sąmoningas ir įžūlus išpuolis prieš pačią Lietuvos valstybę.

Todėl kreipiamės į sąjūdininkus ir visus patriotiškus Lietuvos žmones: atvykime į teismą paremti savo bendražygių ir drąsių mūsų šalies piliečių. Solidarizuodamiesi su jais ginsime pačią atkurtąją Lietuvos Respubliką. Kova už tikrąją jos Nepriklausomybę dar nebaigta. Sąjūdininkų teismas tai primena ir įpareigoja tęsti šią kovą tol, kol panašūs teismai ir išpuoliai prieš Lietuvą taps negalimi ir net neįsivaizduojami.

Raginame skleisti šį kvietimą savo pažįstamiems ir artimiesiems. Sekite informaciją portale www.propatria.lt, kuriame bus pateikiama naujausia su teismu susijusi informacija.

meslaisvi.lt