Ar girdėjote apie Šveicarijos paramą Lietuvai?

Ar žinojote, kad mus remia?

Ši informacija paimta iš Finansų ministerijos tinklapio.

Bendra informacija

2006 m. vasario 27 d. Europos Komisija ir Šveicarijos Konfederacija pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo Šveicarija įsipareigoja skirti 10 naujų ES šalių per 5 metus (nuo Šveicarijos parlamento patvirtinimo) 1 milijardą Šveicarijos frankų dydžio paramą. Per 5 metus Lietuvai bus skirta 70.858.000 Šveicarijos frankų suma.(apie 200mln.lt)

2007 m. gruodžio 20 d. tarp Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytas dvišalis Pagrindų susitarimas, kuriuo sukuriama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

2008 m. kovo 5 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 215  (Žin., 2008, Nr. 33-1160) buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federacinės Tarybos Pagrindų susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo. Lietuvos ir Šveicarijos pagrindų susitarimas paskelbtas „Valstybės žiniose” (Žin., 2008, Nr. 44-1632) įsigaliojo 2008 m. balandžio 24 d.

Pagrindų susitarimo, pagal kurį Lietuva gaus Šveicarijos finansinę paramą, tikslas – nustatyti pagrindines Šalių tarpusavio bendradarbiavimo planavimo ir įgyvendinimo taisykles ir procedūras.

Visos paramos sutartys pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą turi būti pasirašytos iki 2012 m. birželio 14 d., lėšos skiriamos Lietuvai pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą turi būti panaudotos iki 2017 m. birželio 14 d.

http://www.finmin.lt

 

meslaisvi.lt