Ar trispalvės pleviasuoja širdyse?

Kovo 11d., minint 22-asias Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metines, pagegiailaisvi pabandė pasižiūrėti, ar išsikėlę vėliavas mūsų krašto aukščiausias pareigas užimantys politikai bei tarnautojai. Norim pagirti seimo narį K.Komskį, kad ant jo namo radom gražiai pleviasuojančią trispalvę. Tačiau važiuojant toliau link Pagėgių ir stebint Pagėgių savivaldybės tarybos nario K.Komskio, Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus V.Bendaravičiaus, bei mero V.Komskio valdas, Lietuvos vėliavų nepastebėjome. Taigi ar pamiršo, ar nenori švęsti, gal nepripažįsta šios šventės, neanalizuosime. Tik mums natūraliai kilo mintis, kad būtent panašūs valdininkai  ir turėtų labiausiai džiaugtis atkurta Lietuvos nepriklausomybę, nes daugeliui jų nepriklausomybė suteikė proga tapti turtingais, užtikrintais rytojumi, nebaudžiamais, visagaliais Lietuvos gyventojais. Tuo tarpu eiliniai Lietuvos piliečiai per 22-jus nepriklausomybės metus galėjo tik stebėti didėjančią valdžios savivalę, besaikį turtėjimą ir žinoma nebaudžiamumą už daromą  valstybei žalą.

Pagėgiailaisvi nesmerkia už vėliavų nepakėlimą, nes tai palyginus smulkmena, ko nepadaro mūsų valdžios žmonės. Vienas iš pagrindinių valdžios paskirčių, tarnauti savo liaudžiai o šitos pagrindinės priedermės valdžia per 22 metus  taip ir neišmoko įgyvendinti.

Mes už savanorišką vėliavų iškėlimą per Valstybines šventes.

Tada mes matysime, ar tikrai valstybinės šventės yra šventės ir žmonių širdyse.

pagėgiailaisvi.info