Ledai pajudėjo..

Kreipimasis dėl visuomeninės pilietinės akcijos „Išvykime iš Lietuvos neteisingumą”, kuri įvyks trečiadienį, vasario 22 d. 12 val. prie Prezidentūros, Daukanto aikštėje Vilniuje

Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą

Lietuvos Pilietės ir Piliečiai,

Per Užgavėnes vejame žiemą iš savo kiemo. Metas vyti ir melo, neteisingumo įšalą iš mūsų valstybės. Metas pareikalauti, kad mūsų politikai ir pareigūnai nusimestų neskaidrių ryšių bei įsipareigojimų naštą, trukdančią jiems sąžiningai tarnauti Lietuvai, ginti tiesą, teisingumą ir laisvę.
Metas priminti mūsų rinktai valdžiai Konstituciją: Lietuvos Respublikoje valdžia tarnauja žmonėms. Nepaaiškindami savo sprendimų, slėpdami nuo žmonių tiesą, paklusdami šešėlinių jėgų prievartai, politikai pažeidžia pagrindinį šalies įstatymą ir griauna konstitucinę tvarką.
Atėjo metas mums, laisvos Lietuvos žmonėms, prisiminti Trečiąjį Konstitucijos straipsnį: Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką.
Laikas ir mums išgirsti Amerikos prezidento Teddo Roosevelto savo tautai pasakytus žodžius: Kai valstybės lyderiai pasuka valstybės vairą melo keliais, kai jie pradeda pažeidinėti Konstituciją, kai jų elgesys neatitinka mūsų lūkesčių, kiekvieno piliečio teisė ir pareiga išsakyti savo nerimą garsiai atsakingu balsu ir pakeisti valstybės valdymo būdą – kiekvienas, kuris to nepadaro, turėtų būti apkaltintas patriotizmo išdavyste.
Susirinkime šį trečiadienį, vasario 22 dieną, 12 valandą, Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, prie Respublikos Prezidento rūmų ir pareikalaukime:
iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus.
Pasiekime, kad mūsų valdžia stotų ne nusikaltėlių, bet tiesos, teisingumo ir Lietuvos Respublikos pusėn.
Priverskime valdžią apsivalyti ir iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsia.
Metas susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.
Švęskime Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Bronius Genzelis, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė
Alvydas Medalinskas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė
Romualdas Ozolas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė
Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės institutas
Sergejus Muravjovas, „Transparency International“, Lietuvos skyrius
Audrius Nakas, Ekspertai.eu
Naglis Puteikis, Seimo narys
Šarūnas Valentinavičius, Jungtinis Demokratinis Judėjimas
Vladas Vilimas, Lietuvos sąjūdis

 

Norintys ir galintys vykti Pagėgiškiai, organizavimuisi skambinkit tel. 861287227.

Norintys, bet negalintys vykti, galite paremti šią iniciatyva materialiai. Jūsų aukų reikia tik kelionės išlaidoms padenkti. Surinkus reikiamą sumą, aukos bus nebepriimamos.  Skaidrumą garantuojame.

Taip pat galite,kas turite paskolinti Lietuvos Valstybės vėliavų, ar šiaip kokių Lietuviškų simbolių.

Brangūs kraštiečiai, atėjo laikas pasakyti gana šiems cirkams Pagėgiuose. Kiek dar jie visų sąskaita pirksis mašinų, laivų, privatizuosis patalpų, kiek jie dar sveikins viens kitą nuo tribūnų ir dėkos viens kitam, kad pasirūpino viens kitais. Net tarybiniais laikais už gerą darbą būdavo apdovanojami geriausios melžėjos ar darbščiausi traktoristai, tai yra paprasti darbininkai. Kiek jie dar maitins mus labdarinėm kruopom iš trąšų sandėlio? Pakelkim galvas ir pasakykim šiai šeimynai, kad jiems laikas trauktis iš mūsų visų bendro gyvenimo.

Pagarbiai Donatas Jančaras

Pažiūrėkite dar šį videokvietimą, gal jis suvirpins jūsų sielas:

 

pagegiailaisvi.info