V.Komskio kalba apie vėjo jėgaines (video)

Susitikime su seimo nariais ir visuomene V. Komskis kaltino žmones, kad pasirašė sutartis su jėgainininkais dėl žemės pardavimo ir nuomos. Gerbiamas mere, ar ne jūsų pareiga buvo tinkamai informuoti žmones. Juk ne visi tokie išsilavinę kaip jūs.  Mūsų sukurtoje savivaldoje žmonės neturi teisės net suklyst. Jiems nepaliekama galimybė ištaisyti savo klaidų. Mere, ar žinot kiek mes jums klaidų atleidžiam?

 

 

pagegiailaisvi.info