Visuomenės apklausa dėl piliečių dalyvavimo teismuose.

temide_x1Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) vykdys internetinę Lietuvos gyventojų apklausą dėl visuomenės atstovų – tarėjų – dalyvavimo nagrinėjant administracines bylas.

Anot Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Ričardo Piličiausko, tik žinant Lietuvos žmonių nuomonę šiuo klausimu, bus galima toliau diskutuoti dėl konkretaus visuomenės atstovų dalyvavimo, nagrinėjant administracines bylas, modelio bei jo įgyvendinimo mechanizmo.

Teisingumo ministerija yra kreipusis į Lietuvos teismus, prašydama jų pateikti savo nuomonę dėl visuomenės dalyvavimo teismų veikloje, t.y. nagrinėjant bylas. Teismų klausiama, koks visuomenės atstovų dalyvavimas duotų didžiausią naudą vykdant teisingumą.

Prieš pateikdamas savo poziciją LVAT nutarė surengti viešą internetinę gyventojų apklausą.

Anoniminė apklausa vyksta tik elektroniniu būdu, ją galima užpildyti LVAT interneto svetainėje.

Apklausa vyks iki šių metų rugsėjo 20 dienos.

Apie būtinybę teismuose įvesti tarėjų institutą sprendžiant kai kurias bylas yra pasisakiusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, kai kurie Seimo nariai.

Lietuvoje teismų tarėjų institucija panaikinta 1995 metais. Teisininkai ir politikai neturi vienos nuomonės, ar ją vertėtų atkurti. Tokios iniciatyvos šalininkai teigia, kad siūlomas reglamentavimas padidintų teismų veiklos skaidrumą. Savo ruožtu kritikai sako, kad tarėjų institutas nėra Lietuvos teisinės tradicijos dalis – jis įvestas sovietmečiu, todėl laikytinas svetimkūniu. Be to, nuogąstaujama, kad įvedus teismų tarėjų institutą, teismų procesai dar labiau pailgėtų.
alfa_logo

 

Pagėgiškiai nebūkit abejingi šiai apklausai. Nuo teismų priklauso daugelio ir nekaltų žmonių likimai.

Į AUKŠČIUASIOJO TEISMO SVETAINĘ GALITE UŽEITI ŠIUO ADRESU    www.lvat.lt/