Dar vienas elektros tiekėjas nutraukė savo veiklą.

Rugsėjo 18d. nepriklausomas elektros energijos tiekėjas EGTO energija savo klientams pranešė apie veiklos nutraukimą. Išplatintame pranešime rašoma:

Sveiki, informuojame, kad UAB „EGTO energija“ nutraukia savo veiklą nuo šių metų rugsėjo 15 dienos ir tolimesnį elektros energijos tiekimą visiems esamiems klientams perleidžia kitam nepriklausomam tiekėjui – UAB „Enefit“. Patvirtiname, jog Jūsų kainodara bei sutarties sąlygos išliks nepakitusios. Užtikriname, jog šio pokyčio metu Jūsų elektros tiekimas veiks sklandžiai ir Jums jokių papildomų veiksmų atlikti nereikės.

Šio mėnesio skaitiklio rodmenis deklaruokite įprasta tvarka – taip, kaip tai darėte iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Spalio pradžioje gausite dvi sąskaitas už elektros energiją – vieną iš UAB „EGTO energija“, už suvartotą elektros energiją iki rugsėjo 15 dienos, kitą iš UAB „Enefit“ už suvartojimą nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 30 d. Jas apmokėti turėsite atskirai, pagal sąskaitoje pateiktą informaciją.

kas lėmė tokias permainas EGTO atstovai nekomentuoja.

meslaisvi.lt