Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė taps UAB, pradėtos turto vertinimo procedūros.

Liepos 20d. dar kol kas dar Valstybės Įmonė „Ignalinos atominė elektrinė” (toliau IAE) paskelbė viešą konkursą, kurio pagrindu kviečia turto vertintojus varžytis dėl galimybės teikti įmonei turto vertinimo paslaugas. Vadovaujantis 2022m.rugpjūčio 24d. Vyriausybės pritartu Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planu IAE turi būti pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Iki šios datos turi būti įvertinta ilgalaikio turto (materialaus kilnojamo ir nekilnojamo, nematerialaus bei finansinio), trumpalaikio turto vertė. IAE nuosavybės teise kol kas priklauso valstybei ir jos įgytą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise. Viso (nekilnojamojo turto apie 863 vnt., ilgalaikio turto – 27 300 vnt., trumpalaikio turto – 8 natūrinių vnt.)

Pagal Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategiją didžiąją dalį turto yra planuojama likviduoti iki 2038 metų, tačiau dalis turto ir toliau bus eksploatuojama, tik jau ne Valstybės įmonės ,o UAB.

Nr. Vertinamo turto grupė Objektų planuojamų likviduoti iki 2038 metų skaičius Objektų planuojamų eksploatuoti po 2038 metų skaičius Viso objektų skaičius
1. Nekilnojamas turtas (statiniai) 691 149 840
2. Mašinos ir įranga 6 094 372 6 466
3. Transporto priemonės 200 7 207
4. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 19 048 120 19168
5. Nematerialus turtas(programinė įranga, licencijos ir metodinė medžiaga) 425 0 425
6. Kilnojamas turtas esantis pas trečius asmenis 121 0 121

Dalis nekilnojamojo ir kilnojamojo turto turi / gali turėti radioaktyvų užterštumą. Į šią aplinkybę turi būti atsižvelgti atliekant kilnojamo ir nekilnojamo turto vertinimą, rašoma skelbime.

meslaisvi.lt