Praėjus beveik metams nuo karo Ukrainoje,Lietuva nutraukia bendradarbiavimo sutartis su Baltarusija.

2006 m. birželio 1 d. Vilniuje buvo pasirašytas susitarimas su Baltarusijos vyriausybe dėl bedradarbiavimo per sieną programos. Buvo nustatytos tokios bendradarbiavo per sieną sritys: 1) regionų, miestų ir kaimo vietovių infrastruktūra (keliai, valstybės sienos perėjimo punktai, logistikos centrai, elektros tinklai); 2) aplinkosauga; 3) energijos išteklių panaudojimo efektyvumas, netradiciniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai; 4) turizmas ir turizmo infrastruktūra, rekreacija, sportas, kultūros paveldas; 5) ekonominis ir mokslinis bei techninis bendradarbiavimas; 6) komunalinis ūkis ir paslaugos gyventojams; 7) verslo infrastruktūra; 8) transporto priemonių ir keleivių judėjimas per sieną; 9) švietimas, kvalifikacijos kėlimas, kultūra, sveikatos apsauga, informacija ir spauda; 10) keitimasis patirtimi, specialistų ir meno kolektyvų vizitais; 11) jaunimo ryšiai ir jaunimo mainai; 12) abipusis keitimasis informacija ir pagalbos teikimas gamtinio ir technogeninio pobūdžio nepaprastųjų situacijų per sieną atvejais, galinčiais padaryti žalos piliečių gyvybei ir (ar) sveikatai, taip pat turtui ir aplinkai (potvyniai, gaisrai, epidemijos, atominių įrenginių avarijos, transporto avarijos ir pan.); 13) bendradarbiavimas euroregionuose.

Praėjus beveik metams laiko nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, Lietuvos Respublikos vyriausybė nusprendė nutraukti šį susitarimą dėl bendradarbiavimo per sieną su Baltarusija. 2023m. sausio 18d. vyriausybės posėdyje buvo tam pritarta. Nutarimo projektą parengė Vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovė Gintarė Geimanaitė ir patarėjas Mark Veršilov .Nutarimo projekte taip pat rašoma, kad šiuo klausimu su visuomene konsultuojamasi bus nutarimo projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

meslaaisvi.lt