Vėjo elektrinės Dejūnų kaime griūties priežastis nekokybiškas gaminys. Kiek dar tokių stovi Lietuvoje?

2022-03-11 įvyko vėjo elektrinės VE 12 adresu Anykščių rajono sav., Kurklių sen., Dejūnų k. 6C griūtis.
„Nuo mano namų ta elektrinė yra maždaug už 2-3 kilometrų. Pirma  mintis buvo, kad netoliese kažkur sprogo bomba. Namo net sienos sutreškėjo nuo smūgio bangos.Visas  Staškūniškio kaimas tą girdėjo. Tik įsivaizduokite, koks buvo smūgis“, – pasakojo Staškūniškio seniūnaitijos seniūnaitis D.Tursa

Informacija apie šią avariją nacionalinėje žiniasklaidoje nepasirodė. Apie įvykį savo internetinėse svetainėse nepranešė nei Energetikos ministerija, nei aplinkos apsaugos ministerija, nei jų pavaldume esančios valstybinės įstaigos, tokios kaip Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.(VTPSI)

O įvykis tai rezonansinis. Juk šiuo metu Lietuvoje vyksta masinė vėjo jėgainių parkų plėtra. Portalas meslaisvi.lt pabandė išsiaiškinti, kokia vis dėl to buvo pagrindinė avarijos priežastis, kreipėsi į Valstybinę teritorių planavimo ir statybos inspekciją su prašymu paaiškinti avarijos aplinkybes.

VTPSI informavo, kad Statybos inspekcijos viršininko 2022-03-16 įsakymu Nr. 1V-37 buvo sudaryta Avarijos tyrimo komisija. Komisija atliko avarijos tyrimą ir 2022-08-16 baigė darbą, surašydama avarijos tyrimo aktą. Akte pateikta išvada, kad avarija įvyko dėl vėjo elektrinės bokšto segmentų gamintojo kaltės – buvo patiektas nekokybiškas gaminys.

Inspekcija taip pat informavo, kad 2021-04-22 išduotas statybą leidžiantis dokumentas statyti yra galiojantis, todėl tolimesnė statybos darbų eiga priklauso nuo statytojo priimtų sprendimų. Vėjo jėgaines stato UAB „European Energy Lithuania“, kuriai vadovauja Andrius Čypas .Koks yra statytojo priimtas sprendimas kol kas neaišku, nes su žiniasklaida statytojai bendrauti vengia.

Priminsime, kad vėjo jėgainių statyboms priešinosi Staškūniškio kaimo žmonės, nes dalį vėjo jėgainių buvo suprojektuota statyti minimaliu leistinu atstumu nuo gyvenamųjų namų. Jų kova, baigėsi niekuo, vėjo jėgainių parkas buvo pradėtas statyti nepaisant jokių gyventojų argumentų.

meslaisvi.lt