Užimtumo tarnyba už 25 tūkst. aiškinsis, ar jos klientai patenkinti užimtumo tarnybos paslaugomis

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, visuomenėje geriau žinoma kaip darbo birža, nusprendė išsiaiškinti, ar jos klientai, bedarbiai ir darbdaviai yra patenkinti tarnybos teikiamomis paslaugomis. Tam reikalui „darbo birža” paskelbė konkursą, kuriuo sieks atsirinkti užimtumo tanybos klientų apklausą. Bus apklausiama ne mažiau kaip 2500 darbo ieškančių asmenų, proporcingai pasiskirsčiusių visuose klientų aptarnavimo skyriuose (65 skyriai) suskirstant juos į reprezentatyvias grupes pagal lytį, amžių ir išsilavinimą .Taip pat numatyta apklausti ir 2000 darbdavių, proporcingai pasiskirsčiusių visuose klientų aptarnavimo skyriuose (50 skyrių) suskirstant juos į reprezentatyvias grupes pagal darbuotojų skaičių, įmonės veiklos rūšį.Apklausų rengimo konkurso laimėtojas privalės atlikti apklausas bei parengti apklausų tyrimo ataskaitą iki 2022 m. gruodžio 20 d.

Apklausos atlikimui numatyta išleisti 25 000 Eur.

meslaisvi.lt