Kas ir kaip apmoka už darbuotojų testavimą dėl COVID-19. Surinkome pagrindinius faktus.

Vis daugiau Lietuvos gyventojų susiduria su klausimu, kaip elgtis , kai darbdavys reikalauja periodiškai pasitikrinti sveikatą, ar darbuotojas neserga pavojinga užkrečiama liga, kas turi mokėti už privalomus testus ir kada darbdavys gali nušalinti darbuotoją, jei pastarasis nesutinka atlikti sveikatos patikrinimo. Lietuvoje paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės buvo sudarytas sąrašas veiklų, kuriose dirbantys privalo reguliariai tikrintis ar neserga šia infekcija. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Ką šiuo klausimu sako Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas. 18str. 4d. nurodoma, kad darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Visais atvejais už privalomus sveikatos patikrinimus moka darbdavys, nes pastarasi lėšas šiai procedūrai gauna iš Valstybės biudžeto. Apie tai byloja to pažio įstatymo 7d., kur sakoma, kad
sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Dažnai pasigirsta iš darbuotojų, kad darbdaviai vengia pranešti jiems, kad testai bus apmokami darbdavio lėšomis, todėl kai kurie to nežinodami moka savo pinigais. Darbdavių gudrybės ne vieną varo į neviltį, juk vienas testas kainuoja 75 Eur., todėl kai kurie darbuotojai renkasi nušalinimą nuo darbo, nors to galėtų išvengti be jokių papildomų asmeninių išlaidų testavimuisi.

meslaisvi.lt