Rekonstruojamai Kulautuvos Akacijų alėjai reikės 11 000 m3 smėlio

Kauno rajono savivaldybės administracija paskelbė viešą statybos darbų rangos konkursą. Planuojamas didžiulis Kulautuvos pagrindinės gatvės, Akacijų alėjos rekonstravimas. Darbų metu bus visiškai atnaujinta visa alėjos gatvė, įrengti nauji pėsčiųjų takai, apšvietimas, vietoje senų nevertingų medžių pasodinti nauji. Į darbų zoną paklius ir kita, kertanti Akacijų alėją, Augustausko gatvė. Darbai bus vykdomi keturiais etapais. Pirmuoju etapu bus sutvarkyta Akacijų al. atkarpa nuo V. Augustausko g. iki P. Cvirkos g , antruoju nuo P. Cvirkos g. iki autobusų stotelės, trečiuoju nuo V. Augustausko g. iki Demokratų g. ir baigta rekonstrukcija bus darbais V. Augustausko gatvėje nuo nuo Pušyno g. iki Kranto g. Visi darbai turės bus padaryti per dvidešimt mėnesių. Akacijų alėjos ir Augustausko gatvių bei šaligatvių atnaujinimo darbams viso reikės apie 11 000 m3 smėlio. Visai neseniai Kauno rajono savivaldybės Taryba sulaukusi vietos gyventojų nepasitenkinimo, priėmė motyvuotą sprendimą, nepritarti verslininkų planams greta Kulautuvos įrengti smėlio-žvyro karjerą. Verslininkai šį tarybos sprendimą apskundė. Kaip klostysis situacija toliau , informuosime. Pakrypus įvykiams tokia eiga darosi aišku, kodėl UAB „Benefaktor” savo smėlio karjero eksploatavimo planuose nurodė medžiagų gabenimą per neegzistuojantį kelią, kurį žadėjo įsirengti ne jiems priklausomose žemėse. Greičiausiai tokio kelio verslininkams nei nereiktų, didžiąją dalį naudingų iškasenų jie galėtų suvežti į visai karjero pašonėje esančia Kulautuvą.

meslaisvi.lt