Kauno rajono mero pavaduotojas visus pakvietė aktyviai dalyvauti bendrojo savivaldybės plano viešajame svarstyme

Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Nesteckis (viduryje)

Vasario 2d., antradienį , Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose vyks Kauno rajono savivaldybės Bendrojo plano pakeitimų koncepcijos viešas pristatymas. Apie tai buvo pranešta Kauno rajono savivaldybės Tarybos posėdyje sausio 28d. Po to, kai kilo didžiulis ažiotažas dėl planuojamo karjero šalia Kulautuvos, rajono savivaldybės Tarybos nariai į šį klausimą žiūrėjo itin rimtai. Taryboje buvo svarstomas sprendimo projektas, kuriuo prašoma pavesti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtą funkciją – priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo. Pristatant klausimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimų , Tarybos nariai labiausiai norėjo, kad būsimajame Kauno rajono savivaldybės bendrajame plane, kuriuo ir vadovautųsi administracijos direktorius priimant sprendimus dėl žemės paskirties keitimo, atsirastų konkretūs saugikliai, numatantys tam tikrose vietovėse net nekurti panašių verslo planų, kokius buvo susiplanavę UAB „Benefaktor”, siekdami greta Kulautuvos įsirengti smėlio-žvyro karjerą.

Aktyviausi šiame klausime buvo Tarybos narys Donatas Jankauskas, Vytautas Rimas bei savivaldybės Mero pavaduotojas Antanas Nesteckis. Pastarasis sakė taip: „ Svarstant mūsų bendrojo plano išsidėstymą visi labai aktyviai turėtume dalyvauti, įsijungti ir galvoti apie teritorijas, kur, kokias
mes jas norime matyti. It tai galime padaryti diskutuojant Taryboje, priimant tuos sprendimus, kurie neleistų daryti įtakos į vieną ar kitą zoną Kauno rajone, kuri yra mums labai svarbi.”

Priminsime, kad bendrojo plano sprendinių koncepcijos pristatymas vyks vasario 2 d. nuotoliniu būdu.

meslaisvi.lt