Piniginės pagalbos dėl covid-19 pasėkmių planas švietimui, klius ir savanorius rengusioms NVO

2021m. sausio 21d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė įsakymą. Dėl mokymosi praradimų dėl covid-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl covid-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo. Šio plano pagrindu ugdymo įstaigų bendruomenės per metus laiko turės įsisavinti 7,5 mlj. EUR pagalbos lėšų. Daugiausia, bendradarbiaujant su savivaldybėmis 6mljn. Eur. bus skirta aprūpinti mokyklas nuotoliniam mokinių mokymui(si) būtina įranga (papildomai nupirkti ar išnuomoti nešiojami kompiuteriai su interneto prieiga)Tą mokyklos turės įgyvendinti nuo vasario 1 d. iki lapkričio 30 d. Beveik 700 000 Eur. bus skirta teikti individualias konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo(si) būdo. Dar 400 000 Eur bus skirta pasitelkti nevyriausybinių organizacijų savanorius teikiant mokymo(si) pagalbą ar užtikrinant priežiūrą švietimo įstaigose. Savanoriai savanoriauti galės nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d. 345 000 Eur. bus skirti  finansuoti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas,tas turės būti padaryta Iki rugpjūčio 31 d. Stovyklose dalyvaus ne mažiau kaip 2000 mokinių, kurie patobulintų gamtos, tiksliųjų mokslų bei kalbinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius.

40 tūkst. Eur. bus skirta parengti teminius video įrašus ir teikti atviras mokytojų dalykininkų ar dėstytojų konsultacijas nuotoliniu būdu, 10 tūkst. organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams ir / ar mokiniams ir jose pristatyti mokomąją medžiagą, leidžiančią naudoti(s) ankstesnių brandos egzaminų užduotimis abiturientų rengimui(si) egzaminams; padėti mokytojams vienodai suvokti kandidatų darbų vertinimo principus brandos egzaminų metu.  Ir informacijai apie visą šitą planą bus skirta 7 tūkst.Eur. Plane tai pavadinta taip Informuoti švietimo bendruomenę (švietimo įstaigų administracijas, pedagogus, mokinius, tėvus) apie švietimo ir organizacinę pagalbą nuotolinio mokymo metu, nuotolinio mokymo išteklius, jų panaudojimo galimybes ir kitas plane numatytas priemones.

meslaisvi.lt