Statinio ekspertizė, techninė priežiūra, atestuoti statybos specialistai. Statybų dokumentacijos tvarkymas.

Informacijos analizės asociacija

Įmonė siūlo atestuotus statybos darbų vadovus , techninius prižiūrėtojus, statinio ekspertus. Teikiame statybos valdymo paslaugą, atliekame statinio ekspertizę, statinio techninės priežiūros paslaugą, organizuojame darbų saugą, didžiulė patirtis statybos teisės klausimais, pildome visą reikalingą dokumentaciją statyboms, ruošiame technologines kortelės, paskyras-leidimus, forminame darbų žurnalus, galime padėti rengti dokumentus viešiesiems pirkimams.
Rangovams siūlome pasinaudoti statybos įstatymu,
kuris reglamentuoja ,kad reikalui esant įmonė gali pasamdyti atestuotą specialistą konkrečiam objektui ar objektams.

Susisiekite telefonu 8-612-87227