Palaidų šunų problema Kauno rajone gilėja, keturkojai drąsko gyventojų vištas

Šuns nugalabyta višta

Palaidi šunys Kauno rajone tampa kasdienybe. Ne kartą jau rašėme, kaip keturkojai puldinėja keliu Jurbarkas- Kaunas pravažiuojančius automobilius, kelią rimtą grėsmę eismo saugumui. Šį kartą Batniavos seniūnijoje įvyko kitoks incidentas. Palaidas šuo atklydo į privačios sodybos teritoriją, prasiardė aptvarą, kuriame buvo laikomos naminės vištos ir vieną jų nugalabijo. Nežinia iš kur atklydęs šuo elgėsi drąsiai, po kiemą vaikštinėjo lyg po savo. Šuo buvo pakankamai didelis, todėl namo savininkai nesiryžo eiti į kiemą ir kažkaip keturkojį išvaryti. Žmonės nusprendė paskambinti į Kauno rajono savivaldybę ir pranešti apie problemą ir paprašyti iškviesti gyvūnų gaudymo įmonę UAB „Nuaras”, su kuria Kauno rajono savivaldybės administracija yra sudariusi ilgalaikę sutartį dėl beglobių gyvūnų gaudymo. Kas metais šiai bendrovei Kauno rajono valdžia atseikėja kelesdiašimt tūkstančių eurų. Deja, bet telefonu atsiliepęs viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Sergejus Lemziakovas patarė kreiptis į seniūną, šioje vietoje jis problemos nematė. „Galite surašyti pareiškimą policijai arba mūsų skyriui, tada ir spręsime.”– interesantams pranešė vedėjas. Ilgiau S.Lemziakovas kalbėti nenorėjo ir padėjo ragelį. Kitais savivaldybės administracijos telefonais niekas neatsiliepė, vieninteliu bendruoju telefonu atsiliepusi sekretorė paaiškino , kad visi posėdžiauja.

Kaip yra laikomasi gyvūnų laikymo taisyklių visoje Lietuvoje prižiūri savivaldybių administracijos, akivaizdu, kad su šia užduotimi Kauno rajono valdžia visiškai nesusitvarko.Gyvūnų gerovės įstatyme savivaldybės funkcijoms priskirta organizuoti bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams.

Sudraskęs vištą šuo vaikštinėja
po kiemą lyg po savo

Nugalabijęs vištą ir dar šiek tiek pasisukiojęs po privatų kiemą didžiulis šuo patraukė link kitos Batniavos seniūnijos sodybos. Į įvykio vietą iš Kauno rajono savivaldybės administarcijos taip niekas ir neatvažiavo.

2016 metais Lietuvoje buvo atšauktas privalomas gyvūnų registravimas. Iki pat šiol visos iniciatyvos grąžinti privalomą šunų registraciją į įstatymą atsimuša lyg į sieną.

meslaisvi.lt